OBVESTILO kmetijam, ki kmetujete na vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju občin Šmartno ob Paki, Polzele in Braslovč, Slovenj Gradca ter Celja in Žalca in imate zemljišča na VVO I –nadomestila

OBVESTILO kmetijam, ki kmetujete na vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju občin Šmartno ob Paki, Polzele in Braslovč, Slovenj Gradca ter Celja in Žalca in imate zemljišča na VVO I –nadomestila

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Sadjarstvo, Varstvo rastlin, Ekološko kmetijstvo, Ekonomika in PRP, Dopolnilne dejavnosti  | 
OBVESTILO kmetijam, ki kmetujete na vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju občin Šmartno ob Paki, Polzele in Braslovč, Slovenj Gradca ter Celja in Žalca in imate zemljišča na VVO I –nadomestila

Ob koncu leta 2023 (23.12.2023)  je začela veljati nova Uredba o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, za obdobje 2023-2029, (Uradni list št.132/2023).  Ker nadomestila za leto 2023 še niso bila izplačana, saj v letu 2023 še ni bilo sprejetih zakonodajnih podlag, sedaj novo sprejeta uredba določa tudi pogoje za pridobitev plačil na najožjih VVO za leto 2023. 

Tako je potrebno za leto 2023 oddati zahtevek v 30 dneh od uveljavitve uredbe oziroma najkasneje do 22.1.2024

Ključne besede: VVO I, nadomestilo

Več o nadomestilih, pogojih za pridobitev, višini nadomestila najdete v prispevku. Priložen je tudi obrazec za oddajo zahtevka.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

15. 03. 2024 ob 08:00

KGZS Zavod Murska Sobota

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ NA POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ«