Odprti so javni razpisi za naložbe v ureditev trajnih nasadov.

Odprti so javni razpisi za naložbe v ureditev trajnih nasadov.

Kmetijstvo, Ekonomika in PRP  | 
vir: MKGP

vir: MKGP

Objavljeni so bili štirje javni razpisi za naložbe v ureditev trajnih nasadov. Dva javna razpisa v okviru intervencije IRP02 za dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev za leto 2024, ki bosta odprta do 19. avgusta 2024. Dva javna razpisa v okviru intervencije  IRP16 Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih, ki bosta odprta do 26. avgusta 2024.

Ključne besede: Javni razpis, trajni nasad, namakanje, tolerantne, protitočna mreža, oroševanje

 

 

 

 

Namen intervencije IRP16 Naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih, je spodbujanje vlaganj v prilagajanje kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.

Predmet podpore so naslednje naložbe:

  1. postavitev oziroma obnova trajnega nasada, razen v primeru vrste rabe GERK 1211 – vinograd, pri kateri je upravičena le postavitev novega nasada;
  2. tehnološka posodobitev zasebnega namakalnega sistema v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča (v nadaljnjem besedilu: ZNS), in nakup namakalne opreme za namakanje oziroma opreme za oroševanje trajnih nasadov;
  3. nakup in postavitev mreže proti toči, pri čemer je v okviru te naložbe upravičen tudi nakup in postavitev zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov;
  4. nakup in postavitev opreme za tretiranje razmnoževalnega in sadilnega materiala trte z vročo vodo, kot na primer cepiči in podlage trte ter trsne cepljenke.

Višina podpore znaša največ 75 % upravičenih stroškov naložbe.

 

Namen intervencije IRP02 je spodbujanje vlaganj v dvig produktivnosti in dodane vrednosti kmetijskih proizvodov ter izboljšanje dostopa do trga. Predmet podpore so naslednje naložbe:

  1. Postavitev ali obnova trajnega nasada, razen pri vinogradih (GERK 1211), kjer je upravičena le postavitev novega nasada;Postavitev zasebnega namakalnega sistema in nakup namakalne opreme;
  2. Nakup in postavitev mreže proti toči ter zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov;
  3. Nakup kmetijske mehanizacije za postavitev mreže proti toči;
  4. Nakup mehanizacije za protislansko zaščito (razen oroševanja);
  5. Nakup in postavitev opreme za tretiranje razmnoževalnega in sadilnega materiala trte z vročo vodo.

Višina podpore znaša največ 50 % upravičenih stroškov naložbe.

 

Več o javnih razpisih si lahko preberete tukaj: https://skp.si/javni-razpisi

Nazaj

Prihajajoči dogodki