SOPO shema dodatki za zmanjšanje emisij amonijaka (INHIBIT) in TGP (KRMDOD)

SOPO shema dodatki za zmanjšanje emisij amonijaka (INHIBIT) in TGP (KRMDOD)

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo  | 
Foto: Barbara Kralj

Foto: Barbara Kralj

Novi kmetijski praksi v sklopu sheme SOPO v letu 2024 sta shema dodatki za zmanjšanje emisij amonijaka (INHIBIT) in TGP (KRMDOD).

Ključne besede: SOPO, zmanjšanje emisij amonijaka in TPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novi kmetijski praksi v sklopu sheme SOPO v letu 2024 sta shema dodatki za zmanjšanje emisij amonijaka (INHIBIT) in TGP (KRMDOD). Pri čemer lahko nosilec izbere le eno in bo upravičen do plačila.

Shema dodatki za zmanjšanje emisij amonijaka – kmetijska praksa INHIBIT

Shema INHIBIT pomeni uporaba mineralnih gnojil na kmetiji, ki vsebujejo inhibitorje nitrifikacije, inhibitorje denitrifikacije ali inhibitorje ureaze za zmanjšanje izpustov amonijaka in didušikovega oksida ali samostojna uporaba naštetih inhibitorjev pred nanosom mineralnih gnojil.  Mineralna gnojila morajo imeti status sredstev za gnojenje EU in biti označena z oznako CE, kot to določa Uredba 2019/1009/EU, pri čemer so uvrščeni v funkcijske kategorije 5.A. Inhibitor nitrifikacije, 5.B Inhibitor denitrifikacije ali 5.C. Inhibitor ureaze.

Shema se bo lahko izvajala na GERK-ih z rabo 1100 (njiva) in 1161 (hmeljišče v premeni) na kmetijskih rastlinah, ki so prijavljene kot glavni posevek ter na GERK-ih z rabo 1160 (hmeljišče), 1300 (trajni travnik) in 1222 (ekstenzivni sadovnjak).

Na površinah na katerih boste uveljavljali zahtevek je potrebno zagotoviti porabo najmanj 50% dušika iz mineralnih gnojil z inhibitorjem glede na skupno količino porabljenega dušika iz mineralnih gnojil. Hkrati pa morate zagotoviti porabo najmanj 30 kg dušika iz mineralnih gnojil z inhibitorjem na hektar. Omenjeni zahtevi je potrebno izpolniti v letu uveljavljanja sheme.

Nosilec kmetijskega gospodarstva mora poskrbeti da do 30. novembra tekočega leta pošlje agenciji kopijo evidenc in deklaracije ter račune o nakupu dušikovih mineralnih gnojil z inhibitorji, oziroma deklaracije ter račune o nakupu samostojnih inhibitorjev. Za shemo INHIBIT bodo morali vlagatelji voditi evidenco o uporabi mineralnih in organskih za shemo INHIBIT iz katerih mora biti razvidna skupna količina porabljenega dušika z mineralnimi gnojili brez inhibitorja in skupna količina porabljenega dušika z mineralnimi gnojili z inhibitorjem.

Načrtovani znesek na enoto za kmetijsko prakso INHIBIT znaša 60,00 eura na GVŽ.

Shema dodatki za zmanjšanje emisij amonijaka – kmetijska praksa KRMDOD

Vključeni v shemo se lahko poslužujejo krmnih dodatkov, ki jim je bilo izdano dovoljenje v skladu z Uredbo EU št. 183/2005 ter so uvrščeni v kategorijo »zootehnični dodatki« funkcionalna skupina »snovi, ki ugodno vplivajo na okolje« in je hkrati iz dovoljenja razvidno, da obstaja možnost za zmanjšanje nastajanja metana v prebavilih ter je dovoljenje izdano za krave molznice in krave za razmnoževanje.

Trenutno je le en pripravek, ki izpolnjuje pogoje Uredbe EU 2022/565 in sicer pripravek iz 3-nitrooksipropanol (NOP) kot krmni dodatek za krave molznice in krave za razmnoževanje (t.i. Bovaer).

V shemo mora nosilec vključiti vse govedo ženskega spola in krmiti krmni dodatek v priporočenih vrednostih, v skladu z navodili  proizvajalca, skozi celo leto zahtevka.

Nosilec kmetijskega gospodarstva mora do 30. novembra tekočega leta poslati agenciji kopijo oznak, deklaracij in računov o nakupu krmnih proizvodov, ki vsebujejo ustrezen krmni dodatek. S čimer nosilec izkazuje uporabo ustreznega dodatka v predpisanih količinah.

Do plačila je upravičen nosilec KMG, ki proizvaja za lastne potrebe kmetijskega gospodarstva ali uporablja za krmljenje krmne mešanice, ki vsebujejo omenjen krmni dodatek. Načrtovani znesek na enoto za kmetijsko prakso KRMDOD znaša 60,00 eura na GVŽ.

 

Barbara Kralj, mag. kmet.

Nazaj

Prihajajoči dogodki