33. DRŽAVNO OCENJEVANJE DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ 2022

33. DRŽAVNO OCENJEVANJE DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ 2022

Kmetijstvo, Dopolnilne dejavnosti  | 
vir:  KGZS - Zavod Ptuj

vir: KGZS - Zavod Ptuj

V teku so priprave na 33. državno prireditev in ocenjevanje kmečkih prehranskih izdelkov Festival dobrot slovenskih kmetij. Vabimo Vas, da predstavite svoje izdelke. Prijave sprejemamo do 25. februarja 2022.

Prijave oddate pri organizatorju ocenjevanja (KGZ Ptuj) ali pri svetovalki/ svetovalcu za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na kmetijah na območju vašega kmetijsko gozdarskega zavoda, ki bo elektronsko izpolnil/a prijavnico za vsak izdelek posebej. S seboj prinesite KMG MID vaše kmetije in potrdilo o plačilu kotizacije.

 

 

Ključne besede: Dobrote slovenskih kmetij, ocenjevanje izdelkov

 

KGZS Zavod Ptuj, Mestna občina Ptuj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z ostalimi kmetijsko gozdarskimi zavodi in ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS prirejamo v okviru FESTIVALA DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ 33. državno prireditev in ocenjevanje kmečkih prehranskih izdelkov.

2. del razpisa za sodelovanje na 33. državnem ocenjevanju

DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ 2022

Zaključna prireditev bo potekala od 20. do 22. maja 2022 v minoritskem samostanu na Ptuju. Izdelke bodo ocenjevale strokovne komisije, podeljena bodo zlata, srebrna in bronasta priznanja za kakovost.

Ocenjujejo se: izdelki iz žit, mlečni in mesni izdelki, olja, kisi, sirupi, žgane pijače, vina, sadjevci – sadna vina, medice ter ribji izdelki.

Izjemoma še enkrat za zamudnike razpisujemo ocenjevanje izdelkov, ki so bili razpisani že v 1. delu razpisa ter so bili že ocenjeni v jeseni 2021. To so: sokovi in nektarji, suho sadje in drugi suhi pridelki, domače marmelade, džemi in sadni namazi, kompoti, konzervirane vrtnine in drugi konzervirani pridelki, med in čaji. Te skupine izdelkov bomo v prihodnje ocenjevali samo v jesenskem času tekočega leta, rezultati pa bodo veljali za naslednje leto, takrat bodo uradno podeljena tudi priznanja. Izdelke bo mogoče označevati z znakom dobrot z novo letnico od decembra dalje.

Na prireditvi Dobrote slovenskih kmetij lahko sodelujejo kmetije in druga kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri MKGP oziroma imajo trajne nasade vpisane v register pri MKGP ali so vpisani v register čebelnjakov ali v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov.

Ocenjujejo se izdelki iz surovin, pridelanih na lastni kmetiji, del surovin je lahko dokupljenih ali nabranih (za čaje) na lokalnem območju. Pri izdelkih iz žit, če gre za peko na tradicionalni način, lastna surovina ni pogoj.

Zadnji rok za prijavo je petek, 25. februar 2022.

Prispevek – kotizacija za ocenjevanje znaša skupaj z DDV 30 evrov za prvi izdelek, za vsak naslednji izdelek na isto ime in priimek pa 25 evrov.

Vsak izdelek za ocenjevanje mora biti opremljen z deklaracijo, na kateri so zapisani vrsta izdelka, odstotki posameznih sestavin, vsi dodatki, kdaj je bil izdelan in do kdaj je izdelek uporaben ter čas in način priprave (klobase za kuhanje, čaji, testenine in sirupi).

VZORCI, KI NE BODO PRIJAVLJENI IN ODDANI V SKLADU Z RAZPISOM, NE BODO OCENJENI (premajhne količine, prerezani, nepravilno označen čas in način priprave …).

Prijave oddate pri organizatorju ocenjevanja (KGZ Ptuj) ali pri svetovalki/ svetovalcu za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na kmetijah na območju vašega kmetijsko gozdarskega zavoda, ki bo elektronsko izpolnil/a prijavnico za vsak izdelek posebej. S seboj prinesite KMG MID vaše kmetije in potrdilo o plačilu kotizacije.

Organizatorji razstave vabijo kmetice in kmete, ki želijo prodajati svoje nagrajene izdelke v času prireditve na Ptuju, da to sporočijo pristojni svetovalki ali svetovalcu za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

Vse podrobnejše informacije dobite pri svetovalkah in svetovalcih na KGZ ali na spletni strani: www.dobroteslovenskihkmetij.si.

Organizatorji 33. festivala Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2022.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja , Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

04. 07. 2024 ob 09:00

Turistična kmetija Pri Martinovh-Krh...

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.