Apnjenje travinja in njiv-za večjo dostopnost rastlinskih hranil

Apnjenje travinja in njiv-za večjo dostopnost rastlinskih hranil

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo  | 
foto: Robert Kranvogel

foto: Robert Kranvogel

Dostopnost hranil za rastline je zelo odvisna od pH tal, ki je lahko zelo nizek (kisla tla) ali pa visok (alkalna, bazična tla). Hranila so najbolje dostopna rastlinam v optimalnem pH območju, ki pa je različen za različne tipe in strukture tal.

Rodovitnost tal na njivah in travnikih si lahko izboljšamo z apnjenjem. 

Ključne besede: Apnjenje, travinje, apnenec, rodovitnost tal, dostopnost hranil

 

 

 

 

Na nevtralnih tleh raje rastejo metuljnice, za katere pa vemo, da si »same gnojijo«, saj sprejemajo dušik iz zraka in ga vežejo s pomočjo bakterij.  Apnenec lahko trosimo po pašniku tudi v obdobju ko se živali pasejo, saj je naravni material. Če ga živali pojedo, pomeni da potrebujejo kalcij v svoji prehrani. Ne bo jim škodil, saj je naravni kamen, ki je mlet. Uporabljajo ga lahko tudi ekološke kmetije.

Oglejte si video, posnet na kmetiji Škof na Prevaljah. 

  

Nazaj

Prihajajoči dogodki