Dobri in slabi sosedje v samooskrbnem zelenjavnem vrtu

Dobri in slabi sosedje v samooskrbnem zelenjavnem vrtu

Kmetijstvo, Zelenjadarstvo  | 
Mešan posevek solat in kolerabice, Foto Igor Škerbot  2022

Mešan posevek solat in kolerabice, Foto Igor Škerbot 2022

Za uspešno samooskrbno pridelavo zelenjadnic potrebujemo dober in izvedljiv načrt pridelave v zelenjavnem vrtu. Kombiniranje različnih vrst v mešanih posevkih ali posevkih z upoštevanjem vpliva gojenih vrst zelenjave naj temelji na poznavanju, kaj so med zelenjadnicami dobri in slabi sosedje.  Da bo uspešnost lastne pridelave zagotovljena se izogibamo monokulturnim posevkov, na isti površini ne ponavljamo zelenjadnic iz istih botaničnih družin in zasnujemo in gojimo zelenjavo v mešanih posevkih.

Ključne besede: Dobri in slabi sosedje, kolobar, zelenjavni vrt, samooskrbna pridelava

 

 

Specialist za zelenjadarstvo Igor Škerbot pri KGZS Zavodu Celje v kmetijskih nasvetih na VTV v svojem prispevku svetuje in deli  nasvete o tem katere zelenjadnice kombinirati v zelenjavnem vrtu, da bomo pokoristili čim več ugodnih vplivov dobrega sosedstva. Prispevek smo posneli v manjšem samooskrbnem vrtu, kot jih imajo mnogi zagnani ljubiteljski vrtnarji z namenom izkoristiti vso vrtno površino posadimo v mešanih posevkih in iz vrta potem pobirati še več sveže zelenjave za lastno porabo.

 

 Oglejte si videoposnetek:

 

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja , Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

04. 07. 2024 ob 09:00

Turistična kmetija Pri Martinovh-Krh...

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.