Gnojenje v kriznih časih

Gnojenje v kriznih časih

Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo  | 
Utrinek s pogovora o gnojenju, vodila ga je novinarka Klara Lovenjak, govorec Igor Škerbot KGZS Zavod CE, Foto: matjazocko.com

Utrinek s pogovora o gnojenju, vodila ga je novinarka Klara Lovenjak, govorec Igor Škerbot KGZS Zavod CE, Foto: matjazocko.com

Igor Škerbot s Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje, ki je specialist za zelenjadarstvo in poljedelstvo, je na letošnji prireditvi Mlekarne Celeia za naziv Mlečna kraljica 2022 spregovoril na okrogli mizi in prisotnim rejcem svetoval  o gnojenju v kriznih razmerah, o možnih rešitvah za cenejšo gnojenje za pridelavo krme na kmetijah s prirejo mleka.

Ključne besede: Gnojenje, analiza tal, gnojilni načrt, živinska trda in tekoča gnojila, mineralna gnojila tal, česanje trav in žit

 

 

 

Na tradicionalni prireditvi za naziv Mlečna kraljica 2022 Mlekarne Celeia, ki je potekala v Zrečah v četrtek 7. aprila 2022, je v strokovnem pogovoru na tematiko o gnojenju v kriznih časih spregovoril naš specialist Igor Škerbot. Pogovor je vodila novinarka Kmečkega glasu, Klara Lovenjak in je bil usmerjen v podajanje strokovnih rešitev, kako izvajati gnojenje kmetijskih posevkov pri govedorejcih – pridelovalcih mleka, v časih, ko so cene mineralnih gnojil izredno visoke, ko se lahko zgodi, da potrebnih gnojil ne bo na razpolago, a jih rejci v cilju pridelave visoko kakovostne krme za rejene živali  nujno potrebujejo. Predstavljene so bile rešitve in predlogi za gnojenje z razpoložljivimi organskim gnojili na kmetijah z uporabo dokupljenih mineralnih gnojil na osnovi analize tal in gnojilnih načrtov tudi uporabe hitrih talnih in rastlinskih nitratnih testov v žitih, ter ostalih agrotehničnih pripomočkov kot je česanje, okopavanje in zapiranje njivskih tal s ciljem zadrževanja talne vlage. Cilj pogovora je bil opozoriti rejce, da svoje kmetijske površine za pridelavo krme gnojijo, saj bodo le s kakovostno in količinsko ustrezno krmo lahko ohranjali najvišji nivo kakovosti mleka

 

Več in podrobneje je objavljeno v 16. številki Kmečkega glasu iz 20. aprila 2022.

Foto: M. Ocko

 Foto: M. Ocko

Foto: M. Ocko

Foto: M. Ocko

Foto: M. Ocko

 

 

Tukaj najdete še nekaj foto utrinkov iz prireditve!

Nazaj

Prihajajoči dogodki