Identifikacija in registracija drobnice

Identifikacija in registracija drobnice

Kmetijstvo, Živinoreja  | 
Foto: Barbara Kralj

Foto: Barbara Kralj

Zaradi spremembe zakonodaje in vzpostavitve novega sistema identifikacije in registracije drobnice mora vsak izvajalec dejavnosti, ki goji drobnico popisati stanje živali na svojih obratih. Popis drobnice bo potekal od novembra 2022 do konca januarja 2023.

Ključne besede: drobnica, popis, elektronski register, označitev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikacija in registracija drobnice

Namen sistema identifikacije in registracije drobnice je varovanje zdravja ljudi in živali ter zagotavljanje sledljivosti drobnice v skladu s predpisi Evropske unije. Učinkovita sledljivost je ključni element politik za obvladovanje bolezni gojenih kopenskih živali. 

Zaradi spremembe zakonodaje in vzpostavitve novega sistema identifikacije in registracije drobnice mora vsak izvajalec dejavnosti (star izraz imetnik), ki goji drobnico popisati stanje živali na svojih obratih. Popis drobnice bo potekal od novembra 2022 do konca januarja 2023.  Za izvedbo popisa in registracijo lahko izberete enega iz med naslednjih načinov:

 1. Popis in registracijo živali v Centralni register drobnice ( v nadaljevanju CRD) v celoti izvedete sami
 2. Popis izvedete sami, registracijo živali za vas izvede izbrani izvajalec (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije)
 3. Popis in registracijo živali izvede izbrani izvajalec (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - območni Kmetijsko gozdarski zavod)

Pri popisu drobnice je potrebno zajeti naslednje podatke:

 • ID živali
 • Mesec in leto rojstva
 • Datum označitve
 • Spol
 • Pasemski tip
 • Vrsto elektronska identifikatorja ali tetoviranje

Vzpostavljen bo elektronski spremni list za drobnico in elektronski register drobnice na obratu. Za dostop do nove spletne in mobilne aplikacije CRD si morajo izvajalci dejavnosti urediti registracijo. Pridobljen dostop izvajalcu dejavnosti omogoča enostavno in popolnoma brezplačno pregledovanje in urejanje podatkov za ovce in koze, ki jih goji nasvojih obratih.

Nov sistem med drugim uvaja tudi priglasitev premikov individualno označenih živali v Centralni register drobnice, premike živali, ki so identificirane s ŠIS (živali namenjene neposredno za zakol v klavnico pred starostjo 12 mesecev), pogin, zakol doma, kraje in izgube individualno označenih živali. Rok za vpisovanje podatkov v CRD je najpozneje v sedmih dneh po dogodku. Podatke bodo lahko vnesli kmetje sami, na veterini ali na KGZS.

Število rojstev, zakolov in poginov jagenjčkov in kozličkov do starosti 9 mesecev bodo morali izvajalci dejavnosti še naprej voditi v papirni obliki.

Drobnica, ki ni namenjena za premik v drugo državo članico mora biti označena najpozneje do starosti 9 mesecev oz. pred premikom na drug obrat z eno iz med naslednjih možnosti:

 • dvema ušesnima znamkama
 • ušesno znamko in biceljnim trakom (po 20. aprilu 2023)
 • ušesno znamko in tetoviranjem
 • izjema za živali z ušesi, premajhnimi za namestitev običajne ušesne znamke z dvema biceljnima trakovoma ( po 20. aprilu 2023)

Sredstva za identifikacijo drobnice bo potrebno nadomesti z dvojnikom z enako ID.  Dvojnike lahko izvajalci dejavnosti naročijo sami preko spletne aplikacije za naročanje ali direktno pri dobavitelju.

Zavezanci so vsi rejci drobnice, ne glede na število živali. Opozarjamo še, da se tudi alpake in lame tretirajo kot drobnica in se morajo popisati oziroma registrirati do konca januarja 2023.  

Pripravila: Barbara Kralj, mag. kmet.

Nazaj

Prihajajoči dogodki