Izjemna izravnalna pomoč za sektor mleka in mlečnih proizvodov

Izjemna izravnalna pomoč za sektor mleka in mlečnih proizvodov

Kmetijstvo, Živinoreja, Ekološko kmetijstvo  | 
vir: MKGP

vir: MKGP

Sektor mleka in mlečnih proizvodov bo upravičen do finančne izravnalne pomoči zaradi razmer, ki so posledica vojne v Ukrajini. Vloge bo mogoče vložiti samo elektronsko od 11. 7. 2022 do 25. 7. 2022. 

Ključne besede: izravnalna pomoč, krave molznice, sektor mleko

 

 

 

 

V petek, 1. 7. 2022, je bil objavljen odlok, na podlagi katerega bo sektor mleka in mlečnih proizvodov prejel  finančno izravnalno pomoč zaradi razmer, ki so posledica vojne v Ukrajini.

https://www.gov.si/zbirke/storitve/izjemna-izravnalna-pomoc-za-sektor-mleka-in-mlecnih-proizvodov/

Pozorni bodite na to, da imate na dan oddaje vloge (samo elektronsko preko E-KMETIJA) poleg ostalih zahtev poravnane vse zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti.

 

Višina pomoči ne bo presegala 100 EUR na upravičeno kravo molznico.

Nazaj

Prihajajoči dogodki