Izvedene vse aktivnosti v okviru projekta Inovativni pristopi kmetovanja za ohranjanje narave

Izvedene vse aktivnosti v okviru projekta Inovativni pristopi kmetovanja za ohranjanje narave

Kmetijstvo, Izobraževanja  | 
foto: Igor Škerbot

foto: Igor Škerbot

Oktobra 2022 zaključujemo projekt Inovativni pristopi kmetovanja za ohranjanje narave. V okviru projekta smo izvedli vse predvidene aktivnosti in realizirali vse zastavljene cilje.

Ključne besede: LAS projekt, LAS Raznolikost podeželja, zaključek projekta, Inovativni pristopi kmetovanja za ohranjanje narave

 

 

 

 

 

 

Na KGZS - Zavodu CE smo v okviru LAS Raznolikost podeželja v letu 2021 začeli z izvajanjem projekta Inovativni pristopi kmetovanja za ohranjanje narave. Projekt je sofinanciran s strani EKSRP. Partnerji v projektu so kmetje Andrej Pišek, Marija Žerjav in Tomaž Zeme. Z dnem 31.10.2022 zaključujemo z aktivnostmi v projektu, pri katerih je sodelovalo 12 sodelavcev KGZS-Zavod CE in več zunanjih strokovnjakov. Uspešno smo izvedli vse predvidene aktivnosti, razdeljene v šest sklopov, ki so se nanašali na  različna vsebinska področja. 

V okviru teh smo izvedli 19 usposabljanj:

  • - Več cvetočih njivskih površin za opraševalce in izboljšanje rodovitnosti tal, 4 usposabljanja
  • - Novi pristopi pri izboljšanju rodovitnosti tal, 2 usposabljanji
  • - Uporaba inovativnih naravnih materialov pri zastiranju tal v zelenjadarstvu, 2 usposabljanji
  • - Ohranimo travniške sadovnjake, 9 usposabljanj (Zimska rez 2x, Cepljenje 2x, Zelena rez 2x, Okuliranje 2x, Kako do kakovostnega jabolčnika in kisa? 1x)
  • - Prireja mleka brez silažnih bal in odpadne folije, 1 usposabljanje
  • - Ohranjanje lokalno prilagojenih sort je naše poslanstvo, 1 usposabljanje

Usposabljanj se je udeležilo 433 udeležencev, od tega 168 iz ranljivih skupin (kmečke ženske). Posneli smo 11 video filmov s predstavitveno-izobraževalnim namenom ter izdelali 1 tiskano zgibanko in 1 zbirnik v elektronski obliki. Pripravili smo tudi 7 objav, ki so bile objavljane v lokalnih časopisih ali na spletni strani in Facebook strani KGZS-Zavoda CE.

Videoposnetke si oglejte tukaj.

 

Izvedene aktivnosti so pripomogle k izboljšanju stanja na območju LAS Raznolikost podeželja in prispevale k:

  • - ohranjanju naravnega okolja in prilagajanju podnebnim spremembam: povečati pašne vire za opraševalce na njivah, izboljšati strukturo in povečati rodovitnost zbitih tal, zmanjšati uporabo fitofarmacevtskih sredstev in folije, ohraniti lokalno prilagojene sorte in travniške sadovnjake;
  • - vzpostavitvi novih tehnologij in prenosu znanja na področju oživitve travniških sadovnjakov, preprečevanja zapleveljenosti, semenarstva, prireji mleka brez uporabe silažnih bal, mehanične obdelave in revitalizacije zbitih tal;
  • - spodbujanju podjetniške aktivnosti na podeželju: razvoj novih storitev (obrezovanje) in produktov (mleko brez silaže, …);
  • - povečanju družbene povezanosti in socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva (kmečkih žensk).

 

Pripravila vodja projekta:

Špela Kukovič, mag. varne hrane

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja

Vabilo na demonstracijski projekt - živinoreja, govedoreja

08. 12. 2022 ob 08:00

KGZ Novo mesto

Vabimo vas na izvedbo demonstracijskega projekta v živinoreji Ocena kakovosti krme in izračunavanje krmnega obroka za govedo in prehrana krav molznic, organizirano v okviru Programa razvoja podeželja in podukrepa Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri