Kompostiranje po biodinamični metodi

Kompostiranje po biodinamični metodi

Kmetijstvo, Ekološko kmetijstvo  | 
Foto: Maja Klemen Cokan

Foto: Maja Klemen Cokan

Prispevek predstavlja navodila in pomen priprave komposta po biodinamični metodi. Kratko razloži tri faze in pomen tako pripravljenega gnoja za krepitev prsti, ki je osnova za rast kulturnih rastlin. Omenja prvo faze razkroja z glivami, drugo z bakterijami in tretjo z deževniki. 

Ključne besede: Kompostiranje, biodinamično kompostiranje, primerjava, pomen gnojenja s kompostom

 

 

 

 

 

Marija Thun (1922-2012) je v svoji znanstveno raziskovalni delovni vnemi kmetice in čebelarke skupaj z možem in kasneje s sinom, dognala veliko kar nam že danes v  kmetijski pridelavi in prireji pride prav. Da lažje razumemo skrivnosti narave in kmetovanja, uporabljamo aktualni Setveni priročnik, koledar za kmete, vrtičkarje in čebelarje. Vplivi iz zvezdnega neba so vsak dan drugačni in se iz leta v leto datumsko ne pokrivajo.

Posebej gibanje Lune, seveda tudi Sonca pred zvezdnim ozadjem, kot to lahko iz Zemlje opazujemo, vpliva na rastlinsko rast. V svojem premikanju delata na poti preko neba loke, ki se pol obhodnega časa dvigujejo, postajajo daljši in pol obhodnega časa znižujejo, postajajo krajši, pri tem pa se premikata pred ozvezdji zodiaka in pošiljata na Zemljo od tod zelo različne spodbude. Vse to vemo, vse življenje to gibanje opazujemo, če pa bi kmetovali v skladu s temi ritmi bolj natančno, če bi doumeli te skrivnosti, bi lahko marsikateremu trudu, neuspehu ali bolezni, ubežali.

Tako tudi pri uporabi hlevskega gnoja.

Vemo da je pred uporabo boljši uležan ali kompostiran hlevski gnoj ali gnojevka. Vemo tudi, da je tako gnojilo učinkovitejše za rastline iz vidika dostopnih hranil, prisotnih mikroorganizmov in deževnikov. Ni pa ta organska substanca kompatibilna potrebam rastlin, če jo računamo po potrebah iz klasičnega gnojilnega načrta, ko se analitsko ugotavljajo dušikove, fosforjeve in kalijeve komponente, lahko tudi mikro elementi.

V biodinamični metodi kmetovanja je pravilno kompostiranje pomembna tema. Kompostira se na kompostnih kupih ali v gnojnih jamah, obvezno je dodati kompostne preparate.

 

Lepo zložene kupe, v kolikor so široki 1,5 m in visoki 1,5 m ter v dolžino kolikor je materiala in možnosti lokacije, se preparira na vsakih 3 m3 s petimi kompostnimi preparati, pol metra v globino in pravilno vsaksebi. Natančna navodila so v knjižici z naslovom Preparati, izdani pri Založbi Ajda Vrzdenec, pod natančnim zapisom Mete Vrhunc.

Razkroj hlevskega gnoja poteka v treh fazah, najprej se po kupu pojavijo glive tintnice in šampinjoni, sledi faza delovanja bakterij in zadnja z deževniki ter drugimi drobnoživkami. Če so v gnoju ostanki pesticidov ali gso, razkroj ne teče dobro, saj škoduje organizmom, ki kompostiranje opravljajo. Sicer je potrebno kupe preko leta spremljati in negovati. Kako? V suši namakati, če niso zračni jih je potrebno premetati in ponovno preparirati. Kupi morajo biti pokriti s slamo ali drugo organsko substanco, da je celo leto prisotna toplota. Ker naj bi kompost v svojem razkroju doživel »vse obraze Sonca« kot v literaturi beremo, in ker vloženi preparati prinašajo dodatne vitalne energije kozmosa, je tako pripravljen kompost po enem letu zorenja 4x več vreden po energijski plati, kot ob nalaganju na kup. To je pa tudi dovolj, da zrastejo kakovostni in obilni pridelki iz s tem pognojene prsti. Kakovostna prst je na spremenljivo vreme dosti bolj odporna in rast doti bolj stanovitna.

 

 

 Pripravila: Maja Klemen Cokan

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja

Vabilo na demonstracijski projekt - živinoreja, govedoreja

08. 12. 2022 ob 08:00

KGZ Novo mesto

Vabimo vas na izvedbo demonstracijskega projekta v živinoreji Ocena kakovosti krme in izračunavanje krmnega obroka za govedo in prehrana krav molznic, organizirano v okviru Programa razvoja podeželja in podukrepa Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri