Laboratorij za fizikalne analize tal

Laboratorij za fizikalne analize tal

Kmetijstvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Sadjarstvo, Ekološko kmetijstvo  | 
Foto: IHPS

Foto: IHPS

KGZS - Zavod CE sodeluje pri projektu LAS Laboratorij za fizikalne analize tal. S projektom prispevamo k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne akcijske skupine Spodnje Savinjske doline. 

Ključne besede: laboratorij, fizikalne analize, tla, LAS SSD

 

 

 

 

KGZS - Zavod CE sodeluje pri projektu Lokalne akcijske skupine Spodnje Savinske doline Laboratorij za fizikalne analize tal. Vodilni partner je Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Projektne aktivnosti vključujejo vzpostavitev laboratorija za fizikalne lastnosti tal, kar vključuje posodobitev obstoječega laboratorija, vzpostavitev laboratorijske opreme, ki bo omogočala izvedbo fizikalnih analiz tal. Vzpostavljen laboratorij z vso pripadajočo opremo bo omogočal izvedbo praktičnih delavnic in izobraževanj, kjer bodo izvajalci pridobili praktična in teoretična znanja o pomenu fizikalnih lastnostih tal za namakanje ter posledično strokovno pravilnemu izvajanju namakanja. V času trajanja projekta se bodo vseskozi vodile aktivnosti promocije in obveščanja javnosti o poteku operacije in dogodkih povezanih z njo.  

S projektom prispevamo k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne akcijske skupine Spodnje Savinjske doline (LAS SSD). Več si lahko preberete tukaj.

Plakat

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

15. 03. 2024 ob 08:00

KGZS Zavod Murska Sobota

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ NA POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ«