Neposredna plačila v okviru Strateškega načrta SKP 2023-2027

Neposredna plačila v okviru Strateškega načrta SKP 2023-2027

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Sadjarstvo, Ekološko kmetijstvo, Izobraževanja  | 
Foto: Lidija Diklič, krave dojilje s teleti na paši

Foto: Lidija Diklič, krave dojilje s teleti na paši

S 1.1.2023 se bo pričel izvajati Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023 -2027. Ukinjene so plačilne pravice.  K neposrednim plačilom sodijo: osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost, dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora za trajnostnost, shema za podnebje in okolje, vezana dohodkovna podpora za drobnico, govedo, krave dojilje, krave molznice in beljakovinske rastline ter dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete.

Ključne besede: Neposredna plačila, osnovna dohodkovna podpora, vezana dohodkovna podpora

 

  

Podrobnosti si preberite v priloženem članku.

Nazaj

Prihajajoči dogodki