Nova klavnica za zakol prašičev na območju KGZS - Zavoda CE

Nova klavnica za zakol prašičev na območju KGZS - Zavoda CE

Kmetijstvo, Živinoreja, Ekološko kmetijstvo  | 
Foto: Irena Kos, na sliki sta oče Stanko in sin Rok v klavnici

Foto: Irena Kos, na sliki sta oče Stanko in sin Rok v klavnici

Na kmetiji Terčič, Jazbina 6, 3240 Šmarje pri Jelšah je bil ob pomoči svetovalke specialistke Irene Kos odobren obrat za zakol prašičev in razsek mesa prašičev. 

Ključne besede: klavnica, prašiči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje smo na kmetiji  Terčič, Jazbina 6, 3240 Šmarje pri Jelšah namenu predali novo klavnico za zakol prašičev v začetku novembra 2022. Na osnovi pregleda uradnih veterinark Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin  OU Celje, je obrat odobren za zakol prašičev in razsek mesa prašičev. Opravljen pa je bil že tudi prvi zakol. Strokovno pomoč je kmetiji skozi tehnološke in ostale postopke vseskozi nudila  svetovalka specialistka za predelavo mesa Irena Kos.

Poleg zakola lastnih živali  bodo v obratu opravljali tudi storitev zakola prašičev za  druge kmetije.  

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki