Občinske komisije bodo začele z ocenjevanjem škode zaradi suše

Občinske komisije bodo začele z ocenjevanjem škode zaradi suše

Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Sadjarstvo, Ekološko kmetijstvo, Ekonomika in PRP, Dopolnilne dejavnosti  | 
foto: Tatjana Pevec

foto: Tatjana Pevec

Uprava za zaščito in reševanje je izdala sklep, da se prične ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih, za kar so pristojne občinske komisije. Oškodovanci morajo vložiti vlogo na predpisanem obrazcu na pristojno občino.

Ključne besede: suša, kmetijski pridelki, vloga oškodovanca

 

 

 

 

 

 

 

Obveščamo vas, da je Uprava RS za zaščito in reševanje 12. 8. 2022 izdala sklep, na podlagi katerega bodo občinske komisije ocenjevale škodo na kmetijskih pridelkih. Vsi, ki ste utrpeli škodo na priznanih kulturah, in odstotek poškodovanosti presega 30%, vložite vlogo na pristojno občino na posebnem obrazcu. Ocena škode bo narejena predvidoma do 30. 9. 2022.

Nazaj

Prihajajoči dogodki