Obrezovanje visokodebelnih jablan v travniškem sadovnjaku

Obrezovanje visokodebelnih jablan v travniškem sadovnjaku

Kmetijstvo, Ekološko kmetijstvo  | 
Delavnico smo izvedli na kmetiji Žerjav v Malih Dolah (foto: Nina Planinc)

Delavnico smo izvedli na kmetiji Žerjav v Malih Dolah (foto: Nina Planinc)

Pripravili smo video o obrezovanju jablan v travniških sadovnjakih.  

Ključne besede: Sadjarstvo, zimska rez, travniški sadovnjaki, visokodebelna jablana, jablana na sejancu, vzgojna rez, oživitvena rez

 

  

 

 

 

 

 

 

Oglejte si nazoren video o obrezovanju visokodebelne jablane, stare okrog 10 let.

 

 

 

Oglejte si tudi video o obrezovanju visokodebelne jablane, stare okrog 70 let.

 

 

Travniški sadovnjaki z visokodebelnimi sadnimi drevesi predstavljajo zakladnico starih sort, ki so prilagojene našemu okolju in nam ob primerni oskrbi dajejo kakovostne pridelke sadja. Hkrati oblikujejo tudi edinstveni življenjski prostor za mnoge vrste ptic in drugih živali.

Če želimo ohraniti takšne sadovnjake, potrebujemo za to potrebno znanje. Zato smo na KGZS-Zavod CE v okviru projekta Inovativni pristopi kmetovanja za ohranjanje narave predvideli delavnice s katerimi bomo širili znanja za ohranjanje travniških sadovnjakov in udeležencem predstavili štiri pomembna opravila – zimsko rez, cepljenje, zeleno rez in okuliranje.

Prvi dve delavnici na temo zimske rezi sta bili v Malih Dolah pri Vojniku in v Stopcah pri Laškem. Izvedel ju je Adrijan Černelč, strokovnjak iz Kozjanskega parka, z dolgoletnimi izkušnjami iz prakse.

 

 

Projekt Inovativni pristopi kmetovanja za ohranjanje narave izvajamo v okviru Lokalne akcijske skupine in je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja , Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

04. 07. 2024 ob 09:00

Turistična kmetija Pri Martinovh-Krh...

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.