Paša in vročina

Paša in vročina

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo  | 
foto: Dominik Pečovnik

foto: Dominik Pečovnik

Poleg strokovnega dela pa morate biti pozorni tudi tisti, ki uveljavljate ukrep iz Uredbe o dobrobiti živali - govedo in drobnica, saj bo marsikje manjkalo paše in ne boste zagotovili neprekinjenega obdobja paše za govedo 120 dni in za drobnico 210 dni. Kako ukrepati piše v Uredbi.

Ključne besede: paša živali, dobrobit živali, govedo, drobnica

Na kaj moramo biti pri paši živali pozorni ob poletnih visokih temperaturah?

 Zopet prihaja vročinski val in zato moramo biti pri paši živali posebej pozorni na dovolj čiste pitne VODE. Ta se na soncu hitro ogreje, v koritih se pojavijo alge, ki pa jih naše živali ne marajo. Zato pri postavitvi in vzdrževanju napajalnikov ravnajmo skrbno in premišljeno. Poleg vode je potrebno poskrbeti tudi za SENCO, saj živali med največjo opoldansko vročino iščejo zavetje, ki naj bo nekje na vetrni strani, da je tudi insektov, ki bi jezili naše živali manj. Na nekaterih območjih po Sloveniji pa so travniki sedaj že rjavi in v bistvu ne najdemo več zelene čredinke.

Kaj svetujemo glede paše v tej hudi poletni vročini?

Za pašo živali določimo čredinko z vodo in primerno senco ter jih na tej čredinki dokrmljujemo. Ostale čredinke zapremo in pustimo, da čredinke počivajo. Čredinka z živalmi je tako resda preobremenjena in bo potrebovala več časa in skrbi, da si opomore, ostale čredinke pa bodo vročino preživele lažje in bodo po dežju hitreje ponovno v funkciji. Takšen način gospodarjenja je običajen na vročih (primorskih) območjih, v celinski Sloveniji pa se bomo tega morali naučiti. Izkoristiti moramo torej pomladansko obdobje obilja, ko je dovolj krme,  ter pripraviti poletno zalogo krme. Ob teh vremenskih spremembah pa je krme vse več tudi v jesenskem času in ponekod tudi v zgodnjih zimskih mesecih. Tem novonastalim pogojem se bomo pač morali prilagoditi tudi s pašo in pripravo krme.

Kakorkoli že, če bomo ljudje uživali meso, mlečne izdelke in pili mleko bolj zdravih in odpornih živali, ki so zrasle in živele na naših pašnikih, pod našim soncem, bomo tudi mi bolj odporni in bomo lažje prenašali strese današnjega časa.

Predstavljamo vam del 21.člena uredbe 81/18 DŽ - govedo:

(7) Če upravičenec za posamezno žival ali več živali ne zagotovi celotnega obdobja paše za govedo iz prve alineje drugega odstavka tega člena, mora v primeru:

- višje sile ali izjemnih okoliščin obvestiti agencijo v skladu s prvim odstavkom 33. člena te uredbe;

- prekinitve paše zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka za posamezno govedo, daljše kot deset dni, v sedmih dneh po tem obdobju izvesti umik zahtevka v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2019;

- pogina živali ali če žival zapusti kmetijsko gospodarstvo zaradi prodaje ali oddaje v zakol pred izpolnitvijo obdobja paše za govedo v Centralni register govedi (v nadaljnjem besedilu: CRG) sporočiti premik, ki se v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2019, šteje kot pisni umik zahtevka za posamezno žival.

Tu pa je del 27.člena uredbe DŽ - drobnica:

(9) Če upravičenec za vse živali ali določeno število živali, za katere uveljavlja zahtevek za operacijo DŽ – drobnica, ne zagotovi celotnega obdobja paše za drobnico iz prve alineje drugega odstavka tega člena, mora v primeru:

- višje sile ali izjemnih okoliščin obvestiti agencijo v skladu s prvim odstavkom 33. člena te uredbe;

- prekinitve paše zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka za eno ali več živali, daljše kot deset dni, po tem obdobju v sedmih dneh izvesti umik zahtevka za te živali v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2019;

- v primeru pogina živali ali če določeno število živali zapusti kmetijsko gospodarstvo zaradi prodaje ali oddaje v zakol pred izpolnitvijo obdobja paše za drobnico, izvesti umik zahtevka v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2019.

 

 

Mag. Tatjana PEVEC

specialistka za travništvo, pašništvo

in pridelovanje krme

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!