Podaljšan rok setve za neprezimne medonosne posevke

Podaljšan rok setve za neprezimne medonosne posevke

Kmetijstvo, Poljedelstvo, Ekološko kmetijstvo  | 
foto: Igor Škerbot

foto: Igor Škerbot

Rok setve za »neprezimne medonosne posevke« POZ_NEP in VOD_NEP je podaljšan. Omogočena uporaba rastlin iz zahtev POZ_POD in VOD_POD - "zeleno gnojenje" za krmo.

Ključne besede: setev, podaljšan rok, KOPOP

 

 

 

 

 

 

 

MKGP je spremenil pravila za zahteve znotraj KOPOP na pobudo KGZS in strokovne skupine za poljedelstvo in pridelavo krme in sicer za zahteve POZ_NEP, VOD_NEP, POZ_POD in VOD_POD.

Rok za setev neprezimnih medonosnih posevkov pri zahtevah POZ_NEP in VOD_NEP za 2022 je podaljšan na 1. september 2022, pokritost njivskih površin je potrebno zagotavljati od 15. septembra 2022 dalje.  Pri zahtevah POZ_POD in VOD_POD je v letošnjem letu izjemoma dovoljeno spravilo krme teh posevkov, ki so sicer namenjeni za podor, vse z namenom zagotavljanja prehranske varnosti, ko je letošnja suša s pomanjkanjem padavin povzročila primanjkljaje v krmi za živino.

V dopisu so zapisane podrobnosti in so podana tudi navodila, kdaj in zakaj je in ni potrebno javljati «višje sile«

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

15. 03. 2024 ob 08:00

KGZS Zavod Murska Sobota

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ NA POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ«