Priporočena sortna lista krompirja za 2022

Priporočena sortna lista krompirja za 2022

Kmetijstvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Ekološko kmetijstvo  | 
foto: Igor Škerbot

foto: Igor Škerbot

Pridelovalcem krompirja je tudi letos na voljo priporočen izbor sort krompirja za leto 2022, ki naj vam bo v pomoč pri odločanju za nakup in pridelavo najprimernejše sorte krompirja, ki bo kar najbolj prilagojena tudi za vaše rastne razmere in bo primerna tudi za vaše potrošnike in vse njihove potrebe, tako za kuhanje, kot pečenje.

Ključne besede: Krompir, priporočene sorte, 2022

 

 

 

 

Tudi v letošnjem letu smo izdali Priporočeno sortno listo krompirja za leto 2022 v okviru Javne službe v poljedelstvu so jo pripravili strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije pod vodstvom dr. Petra Dolničarja in v sodelovanju s specialisti Kmetijsko gozdarskih zavodov in njihovo  Strokovno skupino za poljedelstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Sortna lista je razdeljena po zgodnosti in vključuje 16 sort krompirja.

Pri pripravi liste je upoštevana  razširjenost sorte, končni pridelek (pri zgodnjih sortah - zgodnji pridelek), stabilnost pridelka, jedilna kakovost in primernost sorte za uporabo , njena odpornost proti boleznim in škodljivcem ter občutljivost sorte za fiziološke napake in tolerantnost na sušo.

Sorte krompirja so razdeljene po zgodnosti na: zgodnje, srednje zgodnje, srednje pozne in pozne sorte. Priloženi so tudi podrobnejši opisi vseh, za leto 2022 priporočenih sort krompirja z navedbo sort, ki so priporočljive tudi za ekološko pridelavo.

Podrobneje v PRILOGI.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

15. 03. 2024 ob 08:00

KGZS Zavod Murska Sobota

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ NA POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ«