Setev strniščnih dosevkov

Setev strniščnih dosevkov

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo  | 
Strnišče priprava za setev in zapleveljeno neposejano strnišče foto: T. Pevec

Strnišče priprava za setev in zapleveljeno neposejano strnišče foto: T. Pevec

S setvijo strniščnih dosevkov, ki jih lahko uporabljamo za prehrano ljudi ali živine ali pa jih sejemo za zeleno gnojenje, preprečimo kalitev in semenitev širokolistnih in ozkolistnih plevelov. Z dosevki tla zavarujemo pred sončno pripeko, vetrom in dežjem..

Ključne besede: Dosevek, mnogocvetna ljuljka, facelija, ajda, detelje

 

 

 

 

 

 

Podrobneje si preberite v tem prispevku.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki