Seznam priporočenih sort ozimnih žit 2022/2023

Seznam priporočenih sort ozimnih žit 2022/2023

Kmetijstvo, Poljedelstvo  | 
foto: Igor Škerbot

foto: Igor Škerbot

Bliža se čas jesenske setve ozimnih žit. Strokovnjaki Kmetijskega inštituta so objavili  seznam priporočenih sort ozimnih žit, ki je pripravljen na podlagi rezultatov večletnih poskusov, v katerih se ocenijo gospodarske lastnosti sort ozimnih žit: višina, kakovost in stabilnost pridelka, odpornost proti najpogostejšim boleznim in škodljivcem ter odpornost proti poleganju.

Ključne besede: Ozimna žita, pšenica, ječmen, rž, tritikala, priporočene sorte za 2022/2023

 

 

 

Za setev žit izberite uradno potrjeno (certificirano) seme, ki zagotavlja sortno pristnost in čistost, ustrezno zdravstveno stanje, visoko kalivost, odsotnost semena plevelov in drugih primesi. Takšno seme omogoča natančno setev, hiter in enakomeren vznik, rast in razvoj posevkov, ki bolje kljubujejo neugodnim vremenskim razmeram preko cele rastne dobe. Ker je ponudba semen žit na trgu je zelo široka, še posebej velika je izbira pri ozimni pšenici in ječmenu, naj vam za lažjo odločitev pri izboru sorte služijo objavljeni seznami priporočenih sort ozimnih žit (pšenica, ječmen, rž in tritikala), ki so jih pripravili na Kmetijskem inštitutu Slovenije in jih najdete

ozimna pšenica tukaj,  

ozimni rž in tritikala tukaj,

ozimni ječmen tukaj.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja , Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

04. 07. 2024 ob 09:00

Turistična kmetija Pri Martinovh-Krh...

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.