Spomladansko cepljenje sadnih dreves za lub

Spomladansko cepljenje sadnih dreves za lub

Kmetijstvo, Sadjarstvo  | 
Cepljenje za lub (foto: Vesna Čuček)

Cepljenje za lub (foto: Vesna Čuček)

K ohranjanju travniških sadovnjakov med drugim pripomoremo tudi s cepljenjem in precepljanjem različnih sort sadnih dreves. Za cepljenje sadnih dreves moramo izbrati primeren čas, ko je v lesu več sokov in se lubje zlahka loči od lesa. Spomladi so to tedni, ko brsti oživijo.

Ključne besede: Cepljenje sadnih dreves, cepljenje za lub, ohranjanje travniških sadovnjakov, visokodebelni travniški sadovnjaki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznanih je več različnih načinov cepljenja. Najpogosteje se uporablja cepljenje za lub, ki je v spomladanskem času najpreprostejši način cepljenja. Najboljši čas za cepljenje je 5 dni po prazni luni (mlaju). Ne cepimo tiste dni, ko so ekstremne vremenske razmere - recimo nenaden hud mraz pod ničlo, zelo močen veter ali pomanjkanje padavin. Cepljenje za lub je Adrijan Černelč, strokovnjak iz Kozjanskega parka, predstavil v spodnjem videu.

 

  

 

 

Projekt Inovativni pristopi kmetovanja za ohranjanje narave izvajamo v okviru Lokalne akcijske skupine in je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja , Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

04. 07. 2024 ob 09:00

Turistična kmetija Pri Martinovh-Krh...

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.