Sporočanje višje sile zaradi suše v letu 2022

Sporočanje višje sile zaradi suše v letu 2022

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Sadjarstvo, Varstvo rastlin, Ekološko kmetijstvo, Ekonomika in PRP, Dopolnilne dejavnosti  | 
foto: Tatjana Pevec

foto: Tatjana Pevec

Kmetijska gospodarstva, ki zaradi posledic suše v letu 2022 ne morejo izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetijske politike, ki so jih prijavila na zbirni vlogi za leto 2022 oziroma v vlogi na javni razpis, morajo sporočiti višjo silo. V navodilih v prilogi  je obrazloženo, kdaj in kako uveljavljati primer višje sile zaradi suše.

 

Ključne besede: višja sila, zahteve, ukrepi kmetijske politike, suša

 

 

 

 

Kako lahko uveljaljate višjo silo, če zaradi suše ne morete izpolnjevati zahtev ali obveznosti za ukrepe, ki jih je prijavil v zbirni vlogi za leto 2022 ali v vlogi na katerega od javnih razpisov. Podrobna navodila so tukaj.

Nazaj

Prihajajoči dogodki