Sporočanje višje sile zaradi suše v letu 2022

Sporočanje višje sile zaradi suše v letu 2022

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Sadjarstvo, Varstvo rastlin, Ekološko kmetijstvo, Ekonomika in PRP, Dopolnilne dejavnosti  | 
foto: Tatjana Pevec

foto: Tatjana Pevec

Kmetijska gospodarstva, ki zaradi posledic suše v letu 2022 ne morejo izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetijske politike, ki so jih prijavila na zbirni vlogi za leto 2022 oziroma v vlogi na javni razpis, morajo sporočiti višjo silo. V navodilih v prilogi  je obrazloženo, kdaj in kako uveljavljati primer višje sile zaradi suše.

 

Ključne besede: višja sila, zahteve, ukrepi kmetijske politike, suša

 

 

 

 

Kako lahko uveljaljate višjo silo, če zaradi suše ne morete izpolnjevati zahtev ali obveznosti za ukrepe, ki jih je prijavil v zbirni vlogi za leto 2022 ali v vlogi na katerega od javnih razpisov. Podrobna navodila so tukaj.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

15. 03. 2024 ob 08:00

KGZS Zavod Murska Sobota

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ NA POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ«