Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta-kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti

Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta-kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Ekološko kmetijstvo, Dopolnilne dejavnosti  | 
Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta-kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti

A2-mleko je primarna oblika mleka, saj je skozi stoletja pri evropskih čredah krav prišlo do mutacije in nastal je beta kazein A1, ki naj bi povzročal alergije. Tako je A2-mleko začelo dobivati na veljavi, saj je lažje prebavljivo, manj alergeno in manjša je incidenca pojava laktozne preobčutljivosti. S projektom smo na partnerskih kmetijah omogočili genotipizacijo krav, zbiranje A2-mleka, njegovo predelavo in ponudbo mleka oz. mlečnih izdelkov (skuta, mladi sir, jogurt, smetana in sladoled) na trgu. Tako se je ponudila nova možnost trženja, ki lahko predstavlja dodaten dohodek na manjših kmetijah.

Ključne besede: EIP projekt, A2-mleko, prireja mleka, novi izdelki

 

 

 

 

  

Več o samem EIP projektu si lahko preberete tukaj.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

15. 03. 2024 ob 08:00

KGZS Zavod Murska Sobota

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ NA POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ«