Ukrepi kmetijske politike 2022

Ukrepi kmetijske politike 2022

Kmetijstvo, Izobraževanja  | 
Kmetija v gorskem območju, foto: Štefka Goltnik

Kmetija v gorskem območju, foto: Štefka Goltnik

Smo tik pred pričetkom vnosa zbirnih vlog za neposredna plačila za leto 2022. Vnos bo potekal od 24.februarja do 6. maja 2022. Pomembno je, da so kmetovalci informirani o ukrepih , za katere lahko vlagajo zahtevke.

Ključne besede: zbirna vloga 2022

 

 

 

 

 

 

 

Bliža se pričetek vnosa zbirnih vlog za leto 2022. Kmetija mora pred pričetkom vnosa zbirne vloge imeti usklajene podatke v Registru kmetijskih gospodarstev in v registrih živali.

Nosilec kmetijskega gospodarstva mora pred vnosom zbirne vloge razmisliti o vseh zahtevkih, ki ji bo za kmetijo vložil. Načrtovana mora biti pridelava na njivskih površinah. Treba je sprejeti odločitev o morebitnem podaljšanju vključitve v kmetijsko okoljske operacije in ukrep ekološkega kmetovanja. V nekatere kmetijsko okoljske operacije  in ekološko kmetovanje je možno vstopati tudi na novo. Ker se programsko obdobje zaključuje, je za nove vstope obveznost le enoletna. Tudi v letu 2022 je možno je vlagati  zahtevke za ukrepe dobrobiti živali za prašiče, govedo in drobnico.

Ukrepi so enaki kot so bili v preteklem letu, tudi višine plačil ostajajo enaka. Z letom 2023 pa  vstopamo v novo programsko obdobje, ki bo prineslo precej novosti v zvezi z neposrednimi plačili.

 

Ogledate si lahko še posnetek o letošnji subvencijski kampanji.

Nazaj

Prihajajoči dogodki