Urea v mleku

Urea v mleku

Kmetijstvo, Živinoreja, Ekološko kmetijstvo  | 
foto: Dominik Pečovnik

foto: Dominik Pečovnik

Kako je vsebnost uree v mleku odvisna od oskrbljenostjo krav molznic s hranili?

Ključne besede: urea, mleko, krave molznice, prehrana krav

Urea v mleku

Vsebnosti mleka so se dolgo uporabljale le kot osnova za plačilo mleka. Danes pa analitika dobiva še drugačen pomen. S pomočjo podatkov o sestavi mleka lahko uravnavamo tudi prehrano krav molznic. Pri nas se ugotavlja vsebnost tolšče, beljakovin, mikroorganizmov, laktoze, suhe snovi in somatskih celic ter na željo mlečnih proizvajalcev tudi vsebnost uree oz. sečnine v mleku.

Kaj nam pove podatek o vsebnosti uree v mleku?

Vsebnost uree v mleku je odličen pokazatelj oskrbljenosti krav molznic z beljakovinami. V vampu prežvekovalcev živi ogromno mikroorganizmov. Ti razgradijo večino beljakovin, ki pridejo v vamp s krmo do amoniaka. Amoniak v vampu potem mikroorganizmi porabijo za sintezo (tvorbo) lastnih beljakovin. Če nastane v vampu več amonijaka, kot ga mikroorganizmi lahko porabijo, ga je žival prisiljena izločiti iz telesa. Odvečni amonijak se v jetrih pretvori v nestrupeno sečnino in se izloči iz telesa. Izloča se preko telesnih tekočin: seča, sline in krvi. Zato lahko na podlagi vsebnosti uree v mleku sklepamo o tem kakšna je oskrbljenost krav molznic z beljakovinami. Normalna vsebnost uree se giblje v območju med 15 in 30 mg/ml. Če je vsebnost uree v tem območju, sklepamo da je oskrbljenost krav z beljakovinami ustrezna. Če je vsebnost uree nižja kot 15 mg/ml, je oskrbljenost krav z beljakovinami preskromna. V obrok je potrebno dodati beljakovinsko bogata krmila npr:. oljne tropine (sojine, sončnične, repične, bučne pogače..) ali povečati delež krme s travinja… Do tega pojava pride pogosto pozimi, kjer večino obroka predstavlja koruzna silaža. Lahko pa je vsebnost uree v mleku nizka tudi ob visokem deležu travne silaže v obroku. Takšen pojav je pogost v letošnji zimi, ko je vsebnost hranil v krmi s travinja zaradi neugodnega vremena v poletnem času zelo nizka.Zlasti v poletnem času, ko kravam krmimo zeleno krmo ali so na paši (mlada, kvalitetna paša), pa rado prihaja do presežka beljakovin v obroku. Takrat vsebnost uree v mleku naraste nad 30 mg/ml.

Pri oceni oskrbljenosti krav z beljakovinami ne ocenjujemo samo ene živali. Gledamo čredo kot celoto (bazenski vzorec), ali pa skupino živali, ki so si podobne po proizvodnji ali stadiju laktacije. Primerno je, da primerjamo več zaporednih vzorcev, ker na vsebnost uree vpliva tudi čas krmljenja: jemanje vzorcev mleka pred ali po krmljenju, zjutraj ali zvečer… Prav tako ne upoštevamo vsebnosti v mleku krav dva tedna po telitvi.

Za oceno oskrbljenosti krav z energijo pa nam služi podatek o vsebnosti beljakovin v mleku. Zato za oceno ustreznosti obroka upoštevamo podatke o vsebnosti beljakovin in uree v mleku. S stališča prehrane je primerno, da je vsebnost beljakovin v mleku nad 3,2%.

Merjenje vsebnosti uree v mleku je dobrodošel pripomoček pri uravnavanju prehrane krav, ne sme pa biti edini. Upoštevati moramo še številne druge dejavnike, ki imajo vpliv na sestavi in količino mleka: poznati moramo situacijo krmljenja, upoštevati moramo normalne spremembe v času laktacije, razna obolenja, somatske celice…

Pripravila:

Helena Prepadnik, univ.dipl.inž.zoot.
specialistka za prehrano živali

Nazaj

Prihajajoči dogodki