Vabilo na demonstracijski projekt - živinoreja

Vabilo na demonstracijski projekt - živinoreja

Kmetijstvo, Živinoreja  | 
Vabilo na demonstracijski projekt - živinoreja

Vabimo vas na izvedbo demonstracijskega projekta v živinoreji - Določitev točk tveganja za uspešno izvajanje biovarnostnih ukrepov na živinorejskih kmetijah,ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, podukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.

Ključne besede: živinoreja, demonstracija, biovarnost

 

 

  • Kdaj: sredo, 9.11.2022

 

  • Zbor udeležencev bo ob 8:00 uri na sedežu KGZS Zavod Celje,Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje.

 

  • Udeležencem  bo  predstavljena  vsebina  in potek  predavanj.  Nato se  bomo z  avtobusom  odpeljali  na kmetijo Golob, Zlatoličje 123, Starše. Na kmetij je prašičereja osnovna dejavnost, registrirano imajo tudi dopolnilno dejavnost - predelavo. Na kmetiji bo podrobneje predstavljena biovarnost, predstavljene specifike pri različnih vrstah rejnih živali, protokol ocenjevanja biovamosti, protokol, ki ga uporabljajo ob rednem letnem veterinarskem pregledu reje. Udeleženec bo na delavnici izpolnil protokol (za svojo rejo), formirali bi tri oziroma pet manjših skupin (rejci po speciesu), skupaj bi pregledali »protokol« biovarnosti in posvetili pozornost kritičnim točkam tveganja in poskušali skupaj poiskati najboljše rešiteve.

 

  • V času demonstracijskega  projekta bo organizirana tudi malica, ki bo za udeležence brezplačna.

 

VABILO IN PRIJAVNICA

Nazaj

Prihajajoči dogodki