VARUJMO ČEBELE in KORISTNE ORGANIZME

VARUJMO ČEBELE in KORISTNE ORGANIZME

Kmetijstvo, Živinoreja, Ekološko kmetijstvo  | 
Foto: Iris Škerbot

Foto: Iris Škerbot

Sadno drevje je za letos že končalo s cvetenjem, cvetele pa bodo še maline, robide, jagode,… Cvetenje mnogih poljščin,  vrtnin, okrasnih rastlin, dišavnic in začimbnic, … pa je še pred nami. Hkrati z bujno rastjo in cvetenjem naših rastlin se bodo ob ugodnih vremenskih razmerah pričele pojavljati in širiti tudi različne rastlinske bolezni in škodljivci, … v naših posevkih, sadovnjakih, vinogradih,… pa bodo svoje mesto našle tudi čebele, čmrlji, koristne žuželke in pršice, … Cilj vsakega umnega pridelovalca je pridelati čim več kakovostnih pridelkov in ob tem ne ogroziti koristnih vrst v svoji okolici.

Ključne besede: čebele, koristni organizmi, varovanje

V želji, da v razvoju in širjenju omejimo različne bolezni in škodljivce rastlin in zmanjšamo gospodarsko škodo, ki bi zaradi okužb z različnimi boleznimi in napadi škodljivci nastala tudi v naših posevkih moramo občasno ali redno poseči tudi po fitofarmacevtskih sredstvih (FFS). Ob tem ne smemo zanemariti dejstva, da mnoga fitofarmacevtska sredstva ob nestrokovni, neutemeljeni in nepravočasni rabi ogrozijo tako opraševalce kot koristne vrste.

Posebno pozornost v zadnjem obdobju posvečamo varstvu čebel,  saj je znano, da kar 75 % od 1300 gojenih rastlin potrebuje oprašitev in da je v svetu kar 35 % proizvodnje hrane odvisno od opraševanja čebel.

In kako lahko ob uporabi FFS pripomoremo k ohranjanju čebel in drugih koristnih vrst?
V primeru, da se v pridelovalni sezoni zaradi bolezni in škodljivcev ne moremo popolnoma odreči uporabi fitofarmacevtska sredstva, pa moramo ob izbiri in uporabi FFS pomisliti tudi na varovanje čebel in drugih koristnih vrst. V primeru UPORABE ČEBELAM NEVARNIH  FFS (čebelam so nevarni predvsem insekticidi in akaricidi), <>ne pozabimo, da:
• mora biti v času tretiranja s FFS cvetoča podrast v trajnih nasadih pokošena oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS doseglo,
• je v času cvetenja gojenih rastlin uporaba sistemičnih FFS, strogo prepovedana,
• je v času cvetenja gojenih rastlin uporaba kontaktnih FFS dovoljena le v nočnem času od dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom.

V primeru uporabe FFS, ki niso označena kot nevarna za čebele, pa v izogib izpostavljenosti čebel FFS priporočamo, da:
- se skušamo v času cvetenja gojenih rastlin izogniti uporabi FFS,
- je cvetoča podrast v trajnih nasadih pokošena oziroma je na drug način preprečeno, da bi FFS prišlo na cvetoče rastline (pozorni bodimo tudi uporabo FFS v posevkih, ki so zapleveljeni in plevel cveti, cvetoče ozare,…),
- tretiranje izvajamo na način, da preprečimo zanašanje FFS na sosednje cvetoče površine,
- če  je uporaba FFS v času cvetenja gojene rastline res nujna (o tem se posvetujte s strokovnjaki za varstvo rastlin ali pa vsaj v literaturi preverite upravičenost uporabe FFS), tretiranje opravimo v večernem času ali ponoči (izognimo se tretiranju v vročini) v brezvetrju,
- pred uporabo FFS natančno preberimo navodilo za uporabo in dosledno upoštevajmo zapisano,
- FFS uporabljajmo v najmanjših priporočenih odmerkih,
- v primeru, da je za reševanje naših težav na razpolago več učinkovitih FFS, izberimo in uporabimo za čebele nenevarna FFS.

Dodatna priporočila so namenjena zmanjšanju vsakršni izpostavljenosti čebel FFS ne glede na nevarnost.

In kje uporabniki FFS najdemo informacijo ali je posamezno FFS nevarno za čebele?

V primeru, da je sredstvo nevarno za čebele je opozorilo zapisano v navodilu za uporabo posameznega FFS. Da je opozorilo takoj dobro vidno, je v primeru FFS, ki je nevarno za čebele to jasno razvidno iz grafičnega opozorilnega znaka na embalaži FFS:

Podatki o čebelam nevarnih FFS pa so dostopni tudi na spletni strani Fitosanitarne uprave RS, na seznamu registriranih FFS (spletni naslov: http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm (seznam FFS, nevarnih za čebele)).

Iris Škerbot, univ. dipl. inž. agr.
svetovalec specialist II (za varstvo rastlin)

Nazaj

Prihajajoči dogodki