Vabilo na demonstracijski projekt - živinoreja

Vabilo na demonstracijski projekt - živinoreja

KGZS Zavod Celje, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje - 23. 01. 2023 ob 08:00 - 23. 01. 2023 ob 16:00

Vabimo vas na izvedbo demonstracijskega projekta v živinoreji - Ocena kakovosti krme in izračunavanje krmnih obrokov za krave molznice, organizirano v okviru Programa razvoja podeželja in podukrepa Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja

Tip dogodka: Kmetijstvo, Živinoreja

Odhod avtobusa bo ob 8:00 iz KGZS – zavoda Celje, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje. Pot bomo pot nadaljevali do gostilne Jurič iz Črešnjevca pri Slovenski Bistrici, kjer bomo izvedli prvi del demonstracijskega projekta.

Predavatelji (Rok Samec, dr. Andrej Toplak in mag. Anton Hohler) vam bodo predstavili praktično uporabo CPZ Govedo pri vodenju prehrane in ugotavljanju presnovnih motenj. Predstavili vam bodo tudi sodobne računalniške programe za optimiziranje krmnih obrokov in načine pravilnega vzorčenja krme. Osrednji predavanji bosta s poudarkom na prehrani presušenih krav ter presnovni motnji ketozi in načinih krmljenja za njeno preprečevanje.

Po malici bomo nadaljevali z delavnico na kmetiji Antona Žampe iz Levanjcev. Na kmetiji se ukvarjajo z prirejo mleka. Redijo cca. 70 krav molznic črno-bele pasme. V letu 2020 so zgradili nov sodoben hlev, ki je popolnoma avtomatiziran. Trenutna mlečnost na kmetiji presega 10.000 kg mleka v standardni laktciji.

Po ogledu in predstavitvi kmetij vam bosta mag. Anton Hohler in dr. Andrej Toplak še praktično predstavila metode in teste, s katerimi lahko preverimo in analiziramo ustreznost priprave krmnih obrokov za molznice.

V času demonstracijskega projekta bo organizirana tudi malica, ki bo za udeležence brezplačna. Delavnica bo trajala 8 ur.

 

VEČ V PRILOŽENEM VABILU

Nazaj

Zadnja novica

Odmera akontacije dohodnine - pojasnilo