Vabilo na demonstracijski projekt - živinoreja 25.01.2023

Vabilo na demonstracijski projekt - živinoreja 25.01.2023

KGZS Zavod Celje, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje - 25. 01. 2023 ob 08:00 - 25. 01. 2023 ob 16:00

Vabimo vas na izvedbo demonstracijskega projekta v živinoreji - Ocena kakovosti krme in izračunavanje krmnih obrokov za krave molznice, organizirano v okviru Programa razvoja podeželja in podukrepa Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.

Tip dogodka: Kmetijstvo, Živinoreja

  • Kdaj: ponedeljek, 25. 1. 2023, s pričetkom ob 8.00 uri.
  • Kje: 

Odhod avtobusa bo ob 8:00 iz KGZS – zavoda Celje, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje. Pot bomo pot nadaljevali do gostišča Turizem na posestvu Goričan v Zgornji Polskavi, kjer bomo izvedli prvi del demonstracijskega projekta.

Predavatelji (Rok Samec, dr. Andrej Toplak in mag. Anton Hohler) vam bodo predstavili praktično uporabo CPZ Govedo pri vodenju prehrane in ugotavljanju presnovnih motenj. Predstavili vam bodo tudi sodobne računalniške programe za optimiziranje krmnih obrokov in načine pravilnega vzorčenja krme. Osrednji predavanji bosta s poudarkom na prehrani presušenih krav ter presnovni motnji ketozi in načinih krmljenja za njeno preprečevanje.

Po malici bomo nadaljevali z delavnico na kmetiji Albine Frešer v Šmartnem na Pohorju. Kmetija se ukvarja s prirejo mleka. Obdelujejo 74 ha obdelovalnih površin, redijo okoli 130 molznic črno-bele pasme, povprečna mlečnost  krav je okoli 10.000 kg mleka v standardni laktaciji. Lansko leto so živali vhlevili v nov sodoben hlev z dvema molznima robotoma.

Po ogledu in predstavitvi kmetij vam bosta mag. Anton Hohler in dr. Andrej Toplak še praktično predstavila metode in teste, s katerimi lahko preverimo in analiziramo ustreznost priprave krmnih obrokov za molznice.

V času demonstracijskega projekta bo organizirana tudi malica, ki bo za udeležence brezplačna. Delavnica bo trajala 8 ur.

 

VEČ INFORMACIJ V PRILOŽENEM VABILU

Nazaj

Zadnja novica

Odmiranje tkiva na muhi paradižnikovega ploda, Foto IGŠ