Obrezovanje visokodebelnih jablan v travniškem sadovnjaku

Obrezovanje visokodebelnih jablan v travniškem sadovnjaku

Ekološko kmetijstvo, JSKS, Sadjarstvo, Izobraževanje, Izobraževanja  | 

Adrijan Černelč, strokovnjak iz Kozjanskega parka, z dolgoletnimi izkušnjami iz prakse, predstavi obrezovanje – vzgojno rez za okrog 10 let staro visokodebelno jablano na sejancu. Video je posnet na kmetiji Žerjav v Malih Dolah, na delavnici v organizaciji Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje.

Travniški sadovnjaki z visokodebelnimi sadnimi drevesi predstavljajo zakladnico starih sort, ki so prilagojene našemu okolju in nam ob primerni oskrbi dajejo kakovostne pridelke sadja. Hkrati oblikujejo tudi edinstveni življenjski prostor za mnoge vrste ptic in drugih živali.

Prispevek so pripravili: Vesna Čuček, Špela Kukovič, Vesna Mihalič, Janez Strašek, Simon Gajšek in Adrijan Černelč

Nazaj