Socialna varnost na kmetiji – kakšne pravice imamo?

Socialna varnost na kmetiji – kakšne pravice imamo?

Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala, Izobraževanja  | 

Znanje s področja socialne varnosti je eno temeljnih za ohranjanje in razvoj kmetij. Še posebej v času, ko se ekonomski pogoji na kmetijah zaostrujejo, je pomembno, da poznamo pravice, ki nam omogočajo minimalno materialno in socialno varnost. Na KGZS dnevno odgovarjamo na vprašanja o možnostih vključitve v socialna zavarovanja, upokojitve, uveljavitve pravic iz javnih sredstev, pravic v primeru bolezni ali poškodb ter drugimi podobnimi vprašanji.

Povezava na zloženko za zaposlovanje invalidov in na spletn stran za spodbujanje zaposlovanja invalidov.

Nazaj