Dosevki za boljšo rodovitnost tal in opraševalce

Dosevki za boljšo rodovitnost tal in opraševalce

Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo, Ekološko kmetijstvo  | 
Cvetoči dosevki v septembru na ekološki kmetiji Krajnc, foto: Mitja Zupančič

Cvetoči dosevki v septembru na ekološki kmetiji Krajnc, foto: Mitja Zupančič

V okviru projekta smo lani na dveh lokacijah po spravilu glavnih poljščin posejali ajdo in mešanice različnih vrst rastlin za ozelenitev njivskih površin, ki izboljšujejo rodovitnost tal in strukturo tal, ščitijo tla pred neugodnimi vremenskimi vplivi, preprečujejo razrast plevelov in v poletnem času nudijo tudi hrano za opraševalce. Z dosevki za zeleno gnojenje lahko zmanjšamo tudi odvisnost od sintetičnih gnojil.

Ključne besede: Medoviti dosevki, paša za opraševalce, pestre mešanice za ozelenitev, izboljšanje pašnih virov, čebele, rodovitnost tal, struktura tal, zeleno gnojenje

   

 

 

Oglejte si dva videoposnetka o naknadnih posevkih za boljšo rodovitnost tal in opraševalce:

 

 

 

 

V letu 2021 smo v okviru projekta Inovativni pristopi kmetovanja za ohranjanje narave, ki ga izvajamo na KGZ Celje v sodelovanju s kmetijama Krajnc in Pertinač na dveh lokacijah v Vojniku in Laškem, posejali mešanice različnih vrst rastlin, ki so deklarirane kot mešanice  rastlin za ozelenitev njivskih površin oz. dosevki, kateri izboljšujejo rodovitnost tal, ščitijo tla pred neugodnimi vremenskimi vplivi, preprečujejo razrast plevelov, …nekatere rastline vključene v mešanice pa naj bi nudile v poznopoletnem času tudi hrano za opraševalce. Slednja ekosistemska korist dosevkov, pa je odvisna od časa setve le teh in se izboljšuje s pravočasno oziroma čim hitrejšo  setvijo le teh po spravilu zgodnjih glavnih posevkov (žita, zgodnji krompir, …).

V poskus smo na obeh lokacijah vključili pet različnih mešanic semenarske hiše Saatbau d.o.o. in avtohtono sorto ajde – čebelica, katere seme pridelujejo na Kmetijskem inštitutu Slovenije, Infrastrukturnem centru Jable. Tako smo posejali mešanice s sledečimi komercialnimi imeni: FRŰH, BONI, BODENFIT, BIENENTRACHBRACHE, NITROFIT in avtohtono sorto ajde – ČEBELICA.

Več pa si lahko preberete v tem članku.

 

Projekt Inovativni pristopi kmetovanja za ohranjanje narave izvajamo v okviru Lokalne akcijske skupine in je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja , Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

04. 07. 2024 ob 09:00

Turistična kmetija Pri Martinovh-Krh...

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.