Kmetijsko okoljska podnebna plačila (KOPOP)

Kmetijsko okoljska podnebna plačila (KOPOP)

Kmetijstvo, Živinoreja  | 
Foto: Barbara Kralj

Foto: Barbara Kralj

Z novim Strateškim načrtom skupne kmetijske politike 2023-2027 bodo uvedene nove operacije v sklopu Kmetijsko okolijskih podnebnih plačil. 

Ključne besede: SKP 2023-2027,KOPOP, intervencija Podnebne spremembe

 

 

 

V okviru KOPOP-a so predvidene 3 intervencije za spodbujanje nadstandardnih kmetijskih praks:  intervencija Podnebne spremembe, intervencija Naravni viri ter intervencija Biotska raznovrstnost in krajina. V okviru omenjenih intervencij je predvidenih 31 operacij.

Podrobnosti si preberite v priloženem članku.

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki