Setev medovitih rastlin kot naknadni posevek v letu 2022

Setev medovitih rastlin kot naknadni posevek v letu 2022

Kmetijstvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Ekološko kmetijstvo  | 
foto: Špela Kukovič, cvetoči dosevki v septembru  na  kmetiji Pertinač

foto: Špela Kukovič, cvetoči dosevki v septembru na kmetiji Pertinač

Na KGZS - Zavodu CE že drugo leto v okviru projekta LAS Inovativni pristopi v kmetijstvu za izboljšanje naravnih virov na njivske površine dveh kmetij sejemo različen mešanice medovitih in drugih hitro rastočih rastlin. V prvi vrsti želimo širši javnosti, predvsem pa lastnikom kmetijskih, njivskih površin in vrtov pokazati dobro prakso in prednosti setve naknadnih medovitih rastlin na njivske površine, ki velikokrat ostanejo prazne po spravilu zgodnjih glavnih posevkov, posredno pa predstaviti tudi pomen teh dosevkov za razvoj opraševalcev (čebele, divji opraševalci...) v poznem poletju in jeseni.

Ključne besede: Medoviti dosevki, paša za opraševalce, pestre mešanice za ozelenitev, izboljšanje pašnih virov, čebele, razvoj čebeljih družin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letu 2021 in 2022 smo v okviru projekta Inovativni pristopi kmetovanja za ohranjanje narave, ki ga izvajamo na KGZS - Zavodu CE v sodelovanju s kmetijama Krajnc in Pertinač na dveh lokacijah v Vojniku in Laškem, posejali mešanice različnih vrst rastlin, ki so deklarirane kot mešanice  rastlin za ozelenitev njivskih površin oz. dosevki, kateri izboljšujejo rodovitnost tal, ščitijo tla pred neugodnimi vremenskimi vplivi, preprečujejo razrast plevelov, …nekatere rastline vključene v mešanice pa naj bi nudile v poznopoletnem času tudi hrano za opraševalce. Slednja ekosistemska korist dosevkov, pa je odvisna od časa setve le teh in se izboljšuje s pravočasno oziroma čim hitrejšo  setvijo le teh po spravilu zgodnjih glavnih posevkov (žita, zgodnji krompir, …). Zagotavljanje pašnih virov v poznem poletju in jeseni je zelo pomembno s stališča optimalnega razvoja čebeljih družin. Tako lahko nabran cvetni prah prispeva k boljši pripravljenosti zimskih čebel za premagovanje ekstremnih vremenskih razmer v zimskem času, skladiščeni cvetni prah pa je lahko dobra osnova za spomladanski razvoj, ko vse pogosteje najbolj zgodnje paše na leski, vrbi, … izpadejo zaradi zelo zgodnje vegetacije omenjenih rastlin in vdorov hladnega zraka.

V poskus smo na obeh lokacijah in v obeh letih vključili pet različnih mešanic semenarske hiše Saatbau d.o.o. in v letu 2022 tudi semenarske hiše Agrosaat  ter avtohtono sorto ajde – čebelica, katere seme pridelujejo na Kmetijskem inštitutu Slovenije, Infrastrukturnem centru Jable. Tako smo posejali mešanice s sledečimi komercialnimi imeni: FRŰH, BONI, BODENFIT, BIENENTRACHBRACHE, NITROFIT, VITA in avtohtono sorto ajde – ČEBELICA.

Več pa si lahko preberete v priloženem članku.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja , Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

04. 07. 2024 ob 09:00

Turistična kmetija Pri Martinovh-Krh...

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.