Aktualno

Priporočamo vam, da si pregledate obsežna Navodila za uveljavljanje intervencij Strateškega načrta skupne kmetijske politike (80 strani), ki jih lahko še pred vnosom zbirne vloge prevzamete na izpostavah JSKS.

Na 56. strani Navodil za izvajanje intervencij SN SKP 23-27 je napaka. Pravilna vrednost izplačila pri TT preusmeritvi je 276 EUR.

 

 

 

Na povezavi si lahko ogledate posnetek spletne predstavitve intervencij. Lahko si ogledate le določene teme, ki vas zanimajo, ali pa celotno vsebino kar vidite ko kliknite na besede Pokaži več

 Predstavitev intervencij SN 2023-2027, 1. del

  

Vabimo vas, da si ogledate video posnetke predstavitve naslednjih intervencij, ki smo jih pripravili na KGZS - Zavodu CE:

KOPOP – Naravni viri, 32 min

 

KOPOP – Podnebne spremembe, 11 min

 

Ekološko kmetovanje, EK čebelarjenje, lokalne pasme in sorte, 29 min

 

Biotska raznovrstnost in krajina, 25 min

V posnetku vam na kratko predstavljamo operacije: posebni traviščni habitati (HAB), traviščni habitati metuljev(MET), mokrotni traviščni habitati (HABM), visokodebelni travniški sadovnjaki (VTSA), strmi travniki (S50), sobivanje z velikimi zvermi (ZVE), planinska paša(PP).

 

Biotično varstvo rastlin, 20 min

 

 

Če želite, si lahko ogledate predstavitve, ki jih je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 Predstavitve z izobraževanj:

Splošna predstavitev IAKS intervencij

Pogojenost 

Register kmetijskih gospodarstev

Dobrobit živali v letu 2023 video

Predstavitev neposrednih plačil (razen SOPO) video

Neposredna plačila – Sheme za podnebje in okolje (SOPO) video

Ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje (Ek in EKČ)video

Biotično varstvo rastlin (BVR) Posnetek predavanja

Plačila za območja z naravnimi ali drugimi omejitvami (plačilo OMD)

Natura 2000, video