Redna usposabljanja iz ukrepa ekološko kmetovanje za leto 2021

Redna usposabljanja iz ukrepa ekološko kmetovanje za leto 2021

Kmetijstvo, Ekološko kmetijstvo, Izobraževanja  | 
Foto: Mitja Zupančič

Foto: Mitja Zupančič

Vsak, ki se je vključil v ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK), se mora vsako leto trajanja obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega šesturnega nadaljevalnega usposabljanja. Do 15.2.2022 bodo na območju Slovenije izvedena nadaljevalna izobraževanja in eno osnovno izobraževanje. Z udeležbo na enem od izbranih usposabljanj boste zadostili zahtevi po vsakoletnem 6-urnem usposabljanju, tokrat za leto 2021.

Ključne besede: Osnovno, nadaljevalno, redno usposabljanje, ekološko, ukrep EK

 

 

Vsak, ki se je vključil v ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK), se mora vsako leto trajanja obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega šesturnega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, da udeleženci pridobijo znanja, ki jih potrebujejo za izvajanje ukrepa EK, saj tovrstno kmetovanje zahteva bolj zahtevno specializirano znanje in usmeritve na kmetijskem gospodarstvu. Kmetje, ki  že dlje časa ekološko kmetujete, se udeležite NADALJEVALNEGA usposabljanja, kmetje, ki pa ste v ekološko kmetovanje vstopili do konca leta 2020 in ste v ekološko kmetovanje vključeni prvo leto, v letu 2021, pa se udeležite OSNOVNEGA usposabljanja, ki pa je tokrat razpisan le enkrat. Usposabljanja bodo potekala na daljavo, preko aplikacije ZOOM.

Pri NADALJEVALNIH  usposabljanjih  je vsebina usposabljanj za leto 2021 sektorsko/panožno različna, zato bodite pri izbiri termina pozorni na sektor/panogo, ki je navedena pri posameznem usposabljanju.

Sektorji/panoge, med katerimi lahko izbirate so:

  • * poljedelstvo in vrtnarstvo (vključno z uvajanjem dobrih praks iz biodinamike in semenarstvom),
  • * trajni nasadi (vključno z uvajanjem dobrih praks iz biodinamike),
  • * travništvo vključno z živinorejo,
  • * čebelarstvo.

ZA LETO 2021 JE POTREBNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 15. 2. 2022!

VABILO OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE

VABILO NADALJEVALNO IZOBRAŽEVANJE

Nazaj

Prihajajoči dogodki