FFS TEČAJI

Osnovna usposabljanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi

Oktobra 2013 je bil v Uradnem listu RS, št. 58/13 objavljen Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (FFS).

Osnovna usposabljanja se izvedejo v obliki tečajev s pisnim preverjanjem znanja in trajajo najmanj:

  • 20 šolskih ur za prodajalce FFS in
  • 15 šolskih ur za izvajalce ukrepov varstva rastlin.

 Prijave na osnovna usposabljanja sprejemamo na izpostavah javne kmetijske svetovalne službe, kjer lahko dobite dodatne informacije.

Zainteresirane prosimo, da se na posamezna usposabljanja predhodno prijavite pri kmetijskem svetovalcu. 

Prijava na mestu usposabljanja na dan pričetka je možna le v primeru prostih mest v skupini!

 

 

Usposabljanje Preverjanje znanja Prijave zbiramo do  

25., 26. in 27. maj 2021

vsak dan med 9.00 in 14.00 uro

Predvidoma 2. junij 2021 v dopoldanskem času

21. maj 2021 (ali zapolnitve mest)

 

e-program

REZULTATI

7., 8. in 9. junij 2021

vsak dan med 15.00 in 20.00 uro

Predvidoma 15. junij 2021 v popoldanskem času 3. junij 2021 (ali zapolnitve mest)

e-program

REZULTATI

 

 

Nadaljnja usposabljanja o fitofarmacevtskih sredstvih

 

Oktobra 2013 je bil v Uradnem listu RS  58/13 objavljen Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (v nadaljevanju FFS). Skladno z omenjenim pravilnikom se nadaljnja usposabljanja izvedejo v obliki tečajev brez pisnega preverjanja znanja in trajajo najmanj:

  • 6 šolskih ur za prodajalce FFS,
  • 4 šolske ure za izvajalce ukrepov varstva rastlin.

Program usposabljanj za ravnanje s FFS določa prej omenjeni pravilnik in obsega: 

Imetniki potrdil o pridobitvi znanja iz fitomedicine se morate za podaljšanje veljavnosti potrdila udeležiti nadaljnjega usposabljanja v zadnjem letu pred potekom njegove veljavnosti (datum veljavnosti je razviden iz potrdila, ki ga imate).

Vsi udeleženci, ki ste opravili osnovno usposabljanje iz fitomedicine, ali ste pridobili potrdilo o usposobljenosti iz fitomedicine za izvajalce ukrepov na podlagi izobrazbe pri KGZS-Zavodu CE, boste pred potekom veljavnosti potrdil o tem pravočasno pisno obveščeni in povabljeni na nadaljnje usposabljanje. V primeru, da se na termin, na katerega ste povabljeni na nadaljnje usposabljanje, le-tega ne morete udeležiti, vas prosimo, da to pravočasno sporočite svojemu kmetijskemu svetovalcu, saj vas bomo le tako lahko pravočasno preusmerili na drugo lokacijo.

Termini in lokacije usposabljanj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi na območju Slovenije so dostopni tudi na spletnem naslovu: http://spletni2.furs.gov.si/FFS/IZO/default.asp.

Preverjanje veljavnosti izkaznic s področja FFS

Imetniki izkaznic s področja FFS lahko preverite veljavnost svojih potrdil na povezavi http://spletni2.furs.gov.si/FFS/pot/. Potrebno je samo vpisati številko potrdila (izkaznice).

 GRADIVO:

- Podatki o uporabi FFS v kmetijski pridelavi
- Izračun dejanske porabe vode na hektar

- Navodila imetnikom škropilnic in pršilnikov za predpripravo naprave na pregled
-Informacijski viri povezani z varstvom rastlin
-Zaporedje mešanja FFS
- Varna uporaba FFS -nasveti za male uporabnike
- Varna raba FFS - 12 osnovnih priporočil
- Ponaredki FFS

gradiva o trajnostni rabi pesticidov so dostopna na spletni strani UVHVVR
gradiva na spletni strani GIZ fitofarmacije

Dodatne informacije o nadaljnjih usposabljanjih za ravnanje s FFS so vam na volju tudi pri kmetijskih svetovalcih, na izpostavah našega zavoda.

 

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP, objavljen v Ur. l. RS št. 15/2021), ki je stopil v veljavo 4 februarja 2021, v 24. členu ureja veljavnost izkaznic o usposabljanju za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi in veljavnost potrdil ter znakov o pravilnem delovanju naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, ki potečejo v času epidemije COVID-19.

Skladno z določbami omenjenega zakona se veljavnost:

  • izkaznic o usposabljanju za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki potečejo v času razglašene epidemije, podaljša do 31. decembra 2021. Če je bila v vmesnem času izkaznica podaljšana, teče rok za naslednje podaljšanje od dneva preteka veljavnosti, ki je naveden na izkaznici.
  • potrdil in znakov o pravilnem delovanju naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, ki potečejo v času razglašene epidemije, podaljša do 31. decembra 2021. Če je bila naprava za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev v vmesnem času pregledana, teče rok za naslednji pregled od dneva preteka veljavnosti potrdila in znaka o pravilnem delovanju naprave.

 

 

TERMINI s programom

V letu 2021 načrtujemo izvedbo naslednjih nadaljnjih usposabljanj iz fitomedicine za izvajalce ukrepov varstva rastlin:

6. 1. 2021 ob 9.00 uri

SPLETNO USPOSABLJANJE (VRTNARJI - zaključena skupina)

ODPOVEDANO ZARADI PREMALO PRIJAV!

 

7. 1. 2021 ob 15.30 uri

SPLETNO USPOSABLJANJE e-program

8. 1. 2021 ob 9.00 uri

SPLETNO USPOSABLJANJE e-program

25. 1. 2021 ob 9.00 uri

SPLETNO USPOSABLJANJE e-program
27. 1. 2021 ob 9. uri SPLETNO USPOSABLJANJE e-program
1. 2. 2021 ob 15.30 uri SPLETNO USPOSABLJANJE e-program
3. 2. 2021 ob 9.00 uri SPLETNO USPOSABLJANJE e-program

16. 2. 2021 ob 15.30 uri

SPLETNO USPOSABLJANJE e-program

19. 2. 2021 ob 9.00 uri

SPLETNO USPOSABLJANJE e-program

24. 2. 2021 ob 9.00 uri

SPLETNO USPOSABLJANJE e-program

26. 2. 2021 ob 9.00 uri

 SPLETNO USPOSABLJANJE e-program

9. 3. 2021 ob 16.00 uri

SPLETNO USPOSABLJANJE e-program

11. 3. 2021 ob 9.00 uri

SPLETNO USPOSABLJANJE e-program

12. 3. 2021 ob 9.00 uri

SPLETNO USPOSABLJANJE e-program

15. 3. 2021 ob 16.00 uri

SPLETNO USPOSABLJANJE e-program

17. 3. 2021 ob 16. uri

SPLETNO USPOSABLJANJE e-program

18. 3. 2021 ob 9.00 

SPLETNO USPOSABLJANJE e-program

22. 3. 2021 ob 16.00 

SPLETNO USPOSABLJANJE  PREKLICAN zaradi premajhnega števila udeležencev

22. 4. 2021 ob 9.00 

SPLETNO USPOSABLJANJE e-program

19. 5. 2021 ob 9.00 

SPLETNO USPOSABLJANJE e-program

20. 5. 2021 ob 9.00 

SPLETNO USPOSABLJANJE (ZAKLJUČENA SKUPINA) e-program

7. 10. 2021 ob 9.00

Dvorana Hmezad KZ Petrovče, Petrovče 1, 3301 PETROVČE program

27. 10. 2021 ob 9.00

 Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje  program

28. 10. 2021 ob 9.00

Gasilski dom Vrh nad Laškim, Vrh nad Laškim 9a, 3270 Laško program

3. 11. 2021 ob 9.00

Dom krajanov Podsreda, Podsreda, 3257 Podsreda  

4. 11. 2021 ob 9.00

Gostilna Pri Inotu, Draža vas 18, 3215 Loče  

9. 11. 2021 ob 9.00

Gostilna Kovač - Štumpfl Mihael, Podgorje 50a, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu  

11. 11. 2021 ob 9.00

Dom krajanov Topolšica, Topolšica 81a, 3326 Topolšica  

15. 11. 2021 ob 9.00

Dvorana Občine Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur  

16. 11. 2021 ob 9.00

Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje  

18. 11. 2021 ob 9.00

Spletno usposabljanje  

 

 

 

Zaradi posebnih razmer so v Zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) (objavljen v Ur. l. RS 152/20) določeni tudi začasni ukrepi na področju fitofarmacevtskih sredstev (116. člen). Skladno z določbami omenjenega zakona je veljavnost izkaznic o usposabljanju za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi podaljšana za šest mesecev po preteku veljavnosti izkaznice oziroma za čas trajanja interventnih ukrepov v zvezi s COVID-19, če je onemogočeno ali bistveno oteženo izvajanje usposabljanj.

Hkrati je zaradi trenutnih razmer, zaradi preprečitve okužbe s COVID-19, možno opravljanje usposabljanja tudi preko elektronskih medijev oziroma spleta.

Usposabljanje lahko trenutno opravite tako, da:

-          se udeležite usposabljanja, ki bo potekalo preko spleta  (e-usposabljanje) ALI

-          počakate in se, ko bodo zdravstvene razmere v državi dopuščale, udeležite usposabljanja, ki bo potekalo v predavalnici (torej v živo, običajno v bližini naslova vašega stalnega prebivališča).