FFS TEČAJI

Osnovna usposabljanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi

Oktobra 2013 je bil v Uradnem listu RS, št. 58/13 objavljen Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (FFS).

Osnovna usposabljanja se izvedejo v obliki tečajev s pisnim preverjanjem znanja in trajajo najmanj:

  • 20 šolskih ur za prodajalce FFS in
  • 15 šolskih ur za izvajalce ukrepov varstva rastlin.

 Prijave na osnovna usposabljanja sprejemamo na izpostavah javne kmetijske svetovalne službe, kjer lahko dobite dodatne informacije.

Zainteresirane prosimo, da se na posamezna usposabljanja predhodno prijavite pri kmetijskem svetovalcu. 

Prijava na mestu usposabljanja na dan pričetka je možna le v primeru prostih mest v skupini!

 

 

Usposabljanje Lokacija Prijave zbiramo do  

1., 2. in 3. februar 2022

vsak dan od 9.00 do 14.00

 

Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje

27. januar 2022 (ali do zapolnitve mest)

 

program

REZULTATI

15., 16. in 17. marec 2022

vsak dan od 9.00 do 14.00

Spletno usposabljanje  10. marec 2022

program

 

29., 30. in 31. marec 2022

vsak dan od 9.00 do 14.00

Gasilski dom Nazarje, Zadrečka cesta 1, 3331 Nazarje 23. marec 2022  PREKLICAN!

13., 14. in 15. junij 2022

vsak dan od 15.00 do 20.00

Spletno usposabljanje 6. junij 2022 program

 

 

Nadaljnja usposabljanja o fitofarmacevtskih sredstvih

 

Oktobra 2013 je bil v Uradnem listu RS  58/13 objavljen Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (v nadaljevanju FFS). Skladno z omenjenim pravilnikom se nadaljnja usposabljanja izvedejo v obliki tečajev brez pisnega preverjanja znanja in trajajo najmanj:

  • 6 šolskih ur za prodajalce FFS,
  • 4 šolske ure za izvajalce ukrepov varstva rastlin.

Program usposabljanj za ravnanje s FFS določa prej omenjeni pravilnik in obsega: 

Imetniki potrdil o pridobitvi znanja iz fitomedicine se morate za podaljšanje veljavnosti potrdila udeležiti nadaljnjega usposabljanja v zadnjem letu pred potekom njegove veljavnosti (datum veljavnosti je razviden iz potrdila, ki ga imate).

Vsi udeleženci, ki ste opravili osnovno usposabljanje iz fitomedicine, ali ste pridobili potrdilo o usposobljenosti iz fitomedicine za izvajalce ukrepov na podlagi izobrazbe pri KGZS-Zavodu CE, boste pred potekom veljavnosti potrdil o tem pravočasno pisno obveščeni in povabljeni na nadaljnje usposabljanje. V primeru, da se na termin, na katerega ste povabljeni na nadaljnje usposabljanje, le-tega ne morete udeležiti, vas prosimo, da to pravočasno sporočite svojemu kmetijskemu svetovalcu, saj vas bomo le tako lahko pravočasno preusmerili na drugo lokacijo.

TERMINI s programom

V letu 2021 načrtujemo izvedbo naslednjih nadaljnjih usposabljanj iz fitomedicine za izvajalce ukrepov varstva rastlin:

18. 1. 2022 ob 9.00

Dvorana Hmezad KZ Petrovče, Petrovče 1, 3301 PETROVČE program

19. 1. 2022 ob 9.00

Dom krajanov Topolšica, Topolšica 81a, 3326 Topolšica program

20. 1. 2022 ob 9.00

Avla Kulturnega doma Šmarja pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah program

25. 1. 2022 ob 9.00

Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje program

26. 1. 2022 ob 9.00

Dvorana Lopan, Šolska cesta 55, 2382 Mislinja program

9. 2. 2022 ob 9.00

Gostilna Pri Inotu, Draža vas 18, 3215 Loče  

17. 2. 2022 ob 9.00

spletno usposabljanje (aplikacija Zoom) program

23. 3. 2022 ob 15.30

spletno usposabljanje (aplikacija Zoom) program

 

Termini in lokacije usposabljanj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi na območju Slovenije so dostopni tudi na spletnem naslovu: http://spletni2.furs.gov.si/FFS/IZO/default.asp.

Preverjanje veljavnosti izkaznic s področja FFS

Imetniki izkaznic s področja FFS lahko preverite veljavnost svojih potrdil na povezavi http://spletni2.furs.gov.si/FFS/pot/. Potrebno je samo vpisati številko potrdila (izkaznice).

 

Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP, objavljen v Ur. l. RS št. 206/2021), ki je stopil v veljavo 30. 12. 2021, v 20. členu ureja veljavnost izkaznic o usposabljanju za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi in veljavnost potrdil ter znakov o pravilnem delovanju naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, ki potečejo v času epidemije COVID-19.

Skladno z določbami omenjenega zakona se veljavnost:

  • izkaznic o usposabljanju za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi, ki zaradi izjemnih okoliščin in ukrepov COVID-19 ni bilo mogoče podaljšati do 31. 12. 2021, podaljša do 30. 6. 2022 (nezmožnost udeležbe na usposabljanju). 
  • potrdil in znakov o pravilnem delovanju naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, ki zaradi izjemnih okoliščin in ukrepov COVID-19 ni bilo mogoče podaljšati do 31. 12. 2021, podaljša do 30. 6. 2022. 

Kot nezmožnost udeležbe na usposabljanju se šteje zdravstveno stranje v povezavi s COVID-19 ter nezmožnost usposabljanja preko spletnih aplikacij, glede česar mora imetnik izkaznice predložiti ustrezna dokazila oziroma izjavo.

Predpisana usposabljanja se zaradi preprečitve okužbe s COVID-19 opravljajo preko elektronskih medijev oziroma spleta do 31. 12. 2022.

 

 

 GRADIVO:

Evidenca o uporabi FFS
Izračun dejanske porabe vode na hektar

Navodila imetnikom škropilnic in pršilnikov za predpripravo naprave na pregled
Informacijski viri povezani z varstvom rastlin
Zaporedje mešanja FFS
 Varna uporaba FFS -nasveti za male uporabnike
 Varna raba FFS - 12 osnovnih priporočil
 Ponaredki FFS

 gradiva o trajnostni rabi pesticidov so dostopna na spletni strani UVHVVR
 gradiva na spletni strani GIZ fitofarmacije

Dodatne informacije o nadaljnjih usposabljanjih za ravnanje s FFS so vam na volju tudi pri kmetijskih svetovalcih, na izpostavah našega zavoda.