FFS TEČAJI

 

Nadaljnja usposabljanja o fitofarmacevtskih sredstvih

TERMINI USPOSABLJANJ

V letu 2023 načrtujemo izvedbo naslednjih nadaljnjih usposabljanj iz fitomedicine za izvajalce ukrepov varstva rastlin:

 

TERMINI in LOKACIJE NADALJNJIH USPOSABLJANJ ZA RAVNANJE S FFS za izvajalce varstva rastlin

September, oktober, november 2023

 

 

Termin

Lokacija

Torek, 19. 9. 2023 ob 9. uri

Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje

Četrtek, 12. 10. 2023 ob 9. uri

Gasilski dom Nazarje, Zadrečka cesta 1, 3331 Nazarje

Torek, 26. 9. 2023 ob 9. uri

Dom Krajanov Topolšica, Topolšica 81a, 3326 Topolšica

Četrtek, 28. 9. 2023 ob 9. uri

Gostilna Pri Inotu, Draža vas 18, 3215 Loče

Torek, 3. 10. 2023 ob 9. uri

Sejna soba KKGZ Dravograd, Meža 27, 2370 Dravograd

 

 

 

 

 

 

  

Program nadaljnjih usposabljanj dopoldanski termin

Program nadaljnih usposabljanj popoldanski termin

 

Oktobra 2013 je bil v Uradnem listu RS, št.  58/13 objavljen Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (v nadaljevanju: pravilnik FFS). Skladno z omenjenim pravilnikom se nadaljnja usposabljanja izvedejo v obliki tečajev brez pisnega preverjanja znanja in trajajo najmanj:

  • 6 šolskih ur za prodajalce FFS,
  • 4 šolske ure za izvajalce ukrepov varstva rastlin.

Program usposabljanj za ravnanje s FFS določa prej omenjeni pravilnik in obsega: 

Imetniki potrdil o pridobitvi znanja iz fitomedicine se morate za podaljšanje veljavnosti potrdila udeležiti nadaljnjega usposabljanja v zadnjem letu pred potekom njegove veljavnosti (datum veljavnosti je razviden iz potrdila, ki ga imate).

Vsi udeleženci, ki ste opravili osnovno usposabljanje iz fitomedicine, ali ste pridobili potrdilo o usposobljenosti iz fitomedicine za izvajalce ukrepov na podlagi izobrazbe pri KGZS-Zavodu CE, boste pred potekom veljavnosti potrdil o tem pravočasno pisno obveščeni in povabljeni na nadaljnje usposabljanje. V primeru, da se na termin, na katerega ste povabljeni na nadaljnje usposabljanje, le-tega ne morete udeležiti, vas prosimo, da to pravočasno sporočite svojemu kmetijskemu svetovalcu, saj vas bomo le tako lahko pravočasno preusmerili na drugo lokacijo.

 

Termini in lokacije usposabljanj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi na območju Slovenije so dostopni tudi na spletnem naslovu: http://spletni2.furs.gov.si/FFS/IZO/default.asp.

Preverjanje veljavnosti izkaznic s področja FFS

Imetniki izkaznic s področja FFS lahko preverite veljavnost svojih potrdil na povezavi http://spletni2.furs.gov.si/FFS/pot/. Potrebno je samo vpisati številko potrdila (izkaznice).

 

  

Osnovna usposabljanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi

Oktobra 2013 je bil v Uradnem listu RS, št. 58/13 objavljen Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (FFS).

Osnovna usposabljanja se izvedejo v obliki tečajev s pisnim preverjanjem znanja in trajajo najmanj:

  • 20 šolskih ur za prodajalce FFS in
  • 15 šolskih ur za izvajalce ukrepov varstva rastlin.

 Prijave na osnovna usposabljanja sprejemamo na izpostavah javne kmetijske svetovalne službe, kjer lahko dobite dodatne informacije.

Zainteresirane prosimo, da se na posamezna usposabljanja predhodno prijavite pri kmetijskem svetovalcu. 

Prijava na mestu usposabljanja na dan pričetka je možna le v primeru prostih mest v skupini!

 

 

Usposabljanje Lokacija Prijave zbiramo do  Program in rezultati

Zima, pomlad 2024

Točen termin in lokacijo bomo objavili pravočasno.    

 

CENIK USPOSABLJANJ ZA LETO 2023

 

GRADIVO:

Evidenca o uporabi FFS
Izračun dejanske porabe vode na hektar

Navodila imetnikom škropilnic in pršilnikov za predpripravo naprave na pregled
Informacijski viri povezani z varstvom rastlin
Zaporedje mešanja FFS
 Varna uporaba FFS -nasveti za male uporabnike
 Varna raba FFS - 12 osnovnih priporočil
 Ponaredki FFS

 gradiva o trajnostni rabi pesticidov so dostopna na spletni strani UVHVVR
 gradiva na spletni strani GIZ fitofarmacije

Dodatne informacije o nadaljnjih usposabljanjih za ravnanje s FFS so vam na volju tudi pri kmetijskih svetovalcih, na izpostavah našega zavoda.