FFS TEČAJI

Osnovna usposabljanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi

Oktobra 2013 je bil v Uradnem listu RS, št. 58/13 objavljen Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (FFS).

Osnovna usposabljanja se izvedejo v obliki tečajev s pisnim preverjanjem znanja in trajajo najmanj:

  • 20 šolskih ur za prodajalce FFS in
  • 15 šolskih ur za izvajalce ukrepov varstva rastlin.

 Prijave na osnovna usposabljanja sprejemamo na izpostavah javne kmetijske svetovalne službe, kjer lahko dobite dodatne informacije.

Zainteresirane prosimo, da se na posamezna usposabljanja predhodno prijavite pri kmetijskem svetovalcu. 

Prijava na mestu usposabljanja na dan pričetka je možna le v primeru prostih mest v skupini!

 

V letu 2020 načrtujemo izvedbo 4-5 osnovnih usposabljanj za ravnanje s FFS:

14. 1. 2020  - 16. 1. 2020

POPOLDAN

Izpit: 20. 1. 2020

Avla Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah

Program

Rezultati

 28. 1. 2020 - 30. 1. 2020

POPOLDAN

Izpit: 3. 2. 2020

Turistična kmetija Marguč, Draža vas 51, 3215 Loče 

Program

Rezultati 

 4. 2. 2020 - 6. 2. 2020 

POPOLDAN

Izpit: 10. 2. 2020

Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje 

Program

Rezultati

 3. 3. 2020 - 5. 3. 2020

POPOLDAN

Izpit: 9. 3. 2020

Sejna soba trgovsko-poslovnega centra Kmetijske zadruge Šaleška dolina, Metleče 7, 3325 Šoštanj

 

Program

Rezultati

 24. 3. 2020 - 26. 3. 2020

POPOLDAN

Izpit 30. 3. 2020

Sejna soba KKGZ Dravograd, Meža 27, 2370 Dravograd

Odpoved usposabljanja

Program

10. 11. 2020 - 12. 11. 2020

POPOLDAN

Izpit: 16. 11. 2020

Sejna soba KKGZ Dravograd, Meža 27, 2370 Dravograd  

Prijavite se lahko na izpostavah zavoda ali na elektronskem naslovu iris.skerbot@ce.kgzs.si ali po telefonu: 03/ 710 17 88. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest. Prijavljeni bodo vsaj 14 dni pred izvedbo usposabljanja pisno obveščeni o natančnem programu, lokaciji...

 

V jeseni 2020 načrtujemo izvedbo 1 osnovnega (začetnega) usposabljanja za ravnanje s FFS za prodajalca. Datum bo objavljen septembra 2020. Usposabljanje bo izvedeno, če bo prijavljenih najmanj 15 slušateljev.

 

 

Nadaljnja usposabljanja o fitofarmacevtskih sredstvih

 

Oktobra 2013 je bil v Uradnem listu RS  58/13 objavljen Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (v nadaljevanju FFS). Skladno z omenjenim pravilnikom se nadaljnja usposabljanja izvedejo v obliki tečajev brez pisnega preverjanja znanja in trajajo najmanj:

  • 6 šolskih ur za prodajalce FFS,
  • 4 šolske ure za izvajalce ukrepov varstva rastlin.

Program usposabljanj za ravnanje s FFS določa prej omenjeni pravilnik in obsega: 

Imetniki potrdil o pridobitvi znanja iz fitomedicine se morate za podaljšanje veljavnosti potrdila udeležiti nadaljnjega usposabljanja v zadnjem letu pred potekom njegove veljavnosti (datum veljavnosti je razviden iz potrdila, ki ga imate).

Vsi udeleženci, ki ste opravili osnovno usposabljanje iz fitomedicine, ali ste pridobili potrdilo o usposobljenosti iz fitomedicine za izvajalce ukrepov na podlagi izobrazbe pri KGZS-Zavodu CE, boste pred potekom veljavnosti potrdil o tem pravočasno pisno obveščeni in povabljeni na nadaljnje usposabljanje. V primeru, da se na termin, na katerega ste povabljeni na nadaljnje usposabljanje, le-tega ne morete udeležiti, vas prosimo, da to pravočasno sporočite svojemu kmetijskemu svetovalcu, saj vas bomo le tako lahko pravočasno preusmerili na drugo lokacijo.

Termini in lokacije usposabljanj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi na območju Slovenije so dostopni tudi na spletnem naslovu: http://spletni2.furs.gov.si/FFS/IZO/default.asp.

Preverjanje veljavnosti izkaznic s področja FFS

Imetniki izkaznic s področja FFS lahko preverite veljavnost svojih potrdil na povezavi http://spletni2.furs.gov.si/FFS/pot/. Potrebno je samo vpisati številko potrdila (izkaznice).

 GRADIVO:

- Podatki o uporabi FFS v kmetijski pridelavi
- Izračun dejanske porabe vode na hektar

- Navodila imetnikom škropilnic in pršilnikov za predpripravo naprave na pregled
-Informacijski viri povezani z varstvom rastlin
-Zaporedje mešanja FFS
- Varna uporaba FFS -nasveti za male uporabnike
- Varna raba FFS - 12 osnovnih priporočil
- Ponaredki FFS

gradiva o trajnostni rabi pesticidov so dostopna na spletni strani UVHVVR
gradiva na spletni strani GIZ fitofarmacije

Dodatne informacije o nadaljnjih usposabljanjih za ravnanje s FFS so vam na volju tudi pri kmetijskih svetovalcih, na izpostavah našega zavoda.

 

TERMINI s programom

10. 1. 2020 ob 9.00 Dom krajanov Topolšica, Topolšica 81a, 3326 Topolšica Program
13. 1. 2020 ob 9.00 - VRTNARJI Predavalnica KGZS - Zavoda CE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Program
13. 1. 2020 ob 9.00 Avla Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah Program
15. 1. 2020 ob 9.00 Gasilski dom Vrh nad Laškim, Vrh nad Laškim 9a, 3270 Laško Program
17. 1. 2020 ob 9.00 Sejna soba KKGZ Dravograd, Meža 27, 2370 Dravograd Program
21. 1. 2020 ob 9.00 Kulturni dom Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli, 3256 Bistrica ob Sotli Program
22. 1. 2020 ob 9.00 Sejna soba KKGZ Prevalje, Trg 67, 2391 Prevalje Program
29. 1. 2020 ob 9.00 Dvorana Hmezad Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče Program
30. 1. 2020 ob 9.00 Kulturni dom Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli, 3256 Bistrica ob Sotli Program

 

3. 2. 2020 ob 9.00 Kulturni center Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina Program
5. 2. 2020 ob 9.00 Turistična kmetija Marguč, Draža vas 51, 3215 Loče Program
10. 2. 2020 ob 9.00 Avla Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah Program
12. 2. 2020 ob 15.00 Dom krajanov Topolšica, Topolšica 81a, 3240 Šmarje pri Jelšah Program
14. 2. 2020 ob 9.00 Gostilna Kovač - Štumpfl Mihael, Podgorje 50a, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu Program
17. 2. 2020 ob 9.00 Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje Program
 24. 2. 2020 ob 9.00 Dvorana Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur  Program
 26. 2. 2020 ob 9.00  Sejna soba KKGZ Dravograd, Meža 27, 2370 Dravograd Program

 

4. 3. 2020 ob 15.00 Dom Krajanov Topolšica, Topolšica 81a, 3326 Topolšica Program
5. 3. 2020 ob 9.00 Dvorana Hmezad KZ Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče Program
6. 3. 2020 ob 9.00 Sejna soba KKGZ Prevalje, Trg 67, 2391 Prevalje Program
10. 3. 2020 ob 9.00 Gasilski dom Vrh nad Laškim, Vrh nad Laškim 9a, 3270 Laško Program
11. 3. 2020 ob 9.00 Gasilski dom Nazarje, Zadrečka cesta 1, 3331 Nazarje Program
12. 3. 2020 ob 9.00 Dvorana Občine Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur Program
15. 6. 2020 ob 9.00 namesto 17. 3. 2020 ob 9.00 Turistična kmetija Marguč, Draža vas 51, 3215 Loče Program
15. 6. 2020 ob 15.00 namesto 18. 3. 2020 ob 15.00 Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje Program

DODATEN TERMIN 17. 6. 2020 ob 13.00

Namenjen prijavljenim zamudnikom!

Predavalnica KGZS - Zavoda CE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Program

 V septembru in oktobru ter novembru načrtujemo izvedbo naslednjih nadaljnjih usposabljanj iz fitomedicine za izvajalce ukrepov varstva rastlin:

30. 9. 2020 ob 15.00 Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje Program
7. 10. 2020 ob 9.00 Avla Kuturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah Program
14. 10. 2020 ob 9.00 Dom krajanov Podsreda, POdsreda, 3257 Podsreda Program
20. 10. 2020 ob 9.00

Kulturni center Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina

PREKLICAN - PRESTAVLJEN

Program
21. 10. 2020 ob 9.00

Dom krajanov Topolšica, Topolšica 81a, 3326 Topolšica

PREKLICAN - PRESTAVLJEN

Program
4. 11. 2020 ob 9.00

Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje

ZAKLJUČENA SKUPINA

 
5. 11. 2020 ob 9.00  Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje