Aktualno

Program razvoja podeželja Republike Slovenje za obdobje 2014-2020 je skupni programski dokument Slovenije in Evropske Komisije. Predstavlja razvojni dokument, v katerem so navedeni ukrepi za doseganje ciljev politike razvoja podeželja 2014-2020 ter predvidena finančna sredstva za ta namen.Ukrepi so finacnirani iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

KGZS-Zavod CE je prejemnik sredstev  za naslednji projekt v okviru:

1.    podukrepa 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij:
•    Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti
Povezavi:
-    spletna stran EK, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
-    spletna stran PRP 2014-2020: www.program-podezelja.si/

Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti

KGZS-Zavod CE izvaja sledeča javna naročila:

 

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2018