FADN

Farm Accountancy Data Network = mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev

To je metodologija, s katero se zbirajo podatki o dohodkovnem stanju in uspešnosti poslovanja kmetijskih gospodarstev v vseh državah Evropske unije in so zato med seboj podatki primerljivi. Knjigovodstvo FADN, v primerjavi z računovodstvom za davčne namene, ne zajema vseh elementov, vendar pa je za poslovne dogodke, ki pa se jih beleži, zahtevana celo večja razdrobljenost pri tehnoloških podatkih.

KGZ Celje nudi, na osnovi omenjene metodologije, prejemnikom sredstev iz javnih razpisov, ki so med pogoji sprejeli obveznost poročanja o učinkih naložbe, knjiženje in obdelavo podatkov ter posredovanje poročila na MKGP

Kontakt: Cvetka Matavž 02/883 99 13

FADN brošura

Excel za mesečno beleženje podatkov 2023