Aktualno

Narava!? foto: T. Pevec
foto: MKGP
Uspešno zaključena e-usposabljanja KOPOP 2020
foto: Alenka Sekirnik
Kmetijstvo, Ekonomika in PRP 20. 11. 2020

PREDSTAVITEV 16. javnega razpisa za podukrep 4.1 PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v ureditev hlevov in skladišč za krmo ter za naložbe namenjene izboljšanju skladiščnih kapacitet za živinska gnojila ter mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov. Višina nepovratnih sredstev je 9.015.046 evrov. Višina sofinanciranja je 30- 50%.

foto: MKGP
foto: MKGP
Foto: Iris Škerbot
Foto: Polona Starc
Foto: Irena Friškovec
vir: http://www.dobroteslovenskihkmetij.si/
Interventni ukrepi za kmete zaradi epidemije
Foto: Polona Starc
foto: Polona Starc
foto: Polona Starc
foto: Polona Starc
Mlada kmetica Katja, foto: Polona Starc
Foto: Irena Friškovec