Aktualno

Foto: Mojca Pušnik, posevek konoplje
Foto: Polona Starc
Primer dobre prakse - novogradnja hleva za pitanje puranov, dva stolpna silosa in zbiralnik za vodo
Foto: Igor Škerbot, rastlinjak
Kmetijstvo, Ekonomika in PRP 10. 08. 2021

PREDSTAVITEV 18. in 19. javnega razpisa za podukrep 4.1 - Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam

Objavljena sta javna razpisa iz podukrepa 4.1 in sicer naložbe za izboljšanju splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjena prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.  Višina sredstev na obeh javnih razpisih je 20 milijonov evrov, od tega je 12 milijonov evrov namenjenih za naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov ter nakup pripadajoče opreme, 8 milijonov evrov pa za naložbe v trajne nasade. Višina sofinanciranja: 50 – 90%.

vir: MKGP
Foto: Janez Strašek
Foto: kmetija Lapornik
Foto: Marija Vaukan
Uspešno zaključena e-usposabljanja KOPOP 2020
foto: Alenka Sekirnik
Kmetijstvo, Ekonomika in PRP 20. 11. 2020

PREDSTAVITEV 16. javnega razpisa za podukrep 4.1 PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v ureditev hlevov in skladišč za krmo ter za naložbe namenjene izboljšanju skladiščnih kapacitet za živinska gnojila ter mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov. Višina nepovratnih sredstev je 9.015.046 evrov. Višina sofinanciranja je 30- 50%.

foto: MKGP
foto: MKGP
Foto: Iris Škerbot
Foto: Polona Starc
Foto: Irena Friškovec
vir: http://www.dobroteslovenskihkmetij.si/
Interventni ukrepi za kmete zaradi epidemije
Foto: Polona Starc
foto: Polona Starc
foto: Polona Starc
foto: Polona Starc
Mlada kmetica Katja, foto: Polona Starc
Foto: Irena Friškovec