Kontakti - Živinoreja

Nasvete s področja prehrane ureja:

specialist Rok Samec
tel. št. 03 49 07 585 ali 051 226 622,
rok.samec@ce.kgzs.si

Nasvete s področja tehnologije reje ureja:

specialist mag. Peter Pšaker
tel. št.: 03 42 55 512 ali 041 426 512,
peter.psaker@ce.kgzs.si

Nasvete s področja selekcije in kontrole urejajo:

vodja oddelka za živinorejoDominik Pečovnik
tel. št. 03 42 54 052, dominik.pecovnik@ce.kgzs.si

selekcionistka za področje drobnice in reje prašičev dr. Andreja Komprej
tel. št. 03 42 54 057,
andreja.komprej@ce.kgzs.si