Kontakti - Živinoreja

Nasvete s področja prehrane ureja:

specialistka mag. Helena Prepadnik
tel. št. : 03 42 55 516 ali 041 426 516,
helena.prepadnik@ce.kgzs.si

in

specialist Rok Samec
tel. št. 03 49 07 585 ali 051 226 622,
rok.samec@ce.kgzs.si

Nasvete s področja tehnologije reje ureja:

specialist mag. Peter Pšaker
tel. št.: 03 42 55 512 ali 041 426 512,
peter.psaker@ce.kgzs.si

Nasvete s področja selekcije in kontrole urejajo:

vodja oddelka za živinorejo Zoran Kramer
tel. št. 03 42 54 052, zoran.kramer@ce.kgzs.si

selekcionistka mag. Marjeta Ženko 
tel. št. 03 42 54 057,
marjeta.zenko@ce.kgzs.si

in

selekcionist Dominik Pečovnik 
tel. št. 03 42 54 052 ali 041 399 573,                                                                                                                                                dominik.pecovnik@ce.kgzs.si