Kontrola in Selekcija

Smernice in priporočila za izvajanje naloge kontrole mlečnosti v času epidemije COVID-19.

Za zmanjšanje možnosti prenosa okužb z virusom SARS COVID-19 med izvajalci javnih strokovnih služb v živinoreji in rejci so pripravljene nove smernice in priporočila, ki so predstavljene tukaj.