Strokovna gradiva

 • Zbornica svetuje, Živinoreja,

  Zrnate stročnice kot alternativni vir v prehr...

 • Zbornica svetuje, Živinoreja,

  izbrana kakovost mleko in meso 2016

 • Zbornica svetuje, Živinoreja

  Vnos gospodarskih bolezni - odgovornost rejca

 • Zbornica svetuje, Živinoreja

  Skale za oceno kondicije živali (Priročnik za...

 • Zbornica svetuje, Živinoreja

  Dobra higienska praksa - Clostridium difficil...

 • Zbornica svetuje, Živinoreja,

  Smernice dobre prakse v primarni pridelavi hr...

 • Živinoreja

  Dan odprtih vrat Osemenjevalnega centra Presk...

 • Živinoreja, Govedoreja

  Izgube telet v SLO Stane Glač

 • Kmetijstvo in okolje, JSKS,

  Dilema med ohranjanjem biodiverzitete in prež...

 • Zbornica svetuje, Prašičereja,

  Alternativni sistemi reje prašičev v hlevih t...

 • Zbornica svetuje, Prašičereja

  Kakovost prašičjega mesa

 • Zbornica svetuje, Prašičereja

  Voda kot pogoj za uspešno rejo prašičev

 • Zbornica svetuje, Prašičereja

  Biološka varnost na prašičerejskih kmetijah

 • Zbornica svetuje, Prašičereja

  Omamljanje, barva mesa in pH vrednost mesa

 • Zbornica svetuje, Prašičereja

  Kroženje hranil na prašičerejski kmetiji

 • Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje,

  Skupinska reja svinj ob prasitvi v ekološki p...

 • Zbornica svetuje, Prašičereja

  Osnovna strategija umetnega osemenjevanja svi...

 • Zbornica svetuje, Prašičereja

  Kondicija plemenskih svinj

 • Zbornica svetuje, Prireja mleka

  Tehnološka navodila za krmljenje molznic 2017

 • Zbornica svetuje, Prireja mleka,

  Preprečevanje ketoze pri kravah molznicah 201...

 • Zbornica svetuje, Prireja mleka,

  Izbrana kakovost mleko in meso

 • Zbornica svetuje, Drobnica

  Prehrana mesne ovce 2017

 • Zbornica svetuje, Drobnica

  Tehnologija reje burskih koz 2016

 • Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje,

  Prehrana mlečnih ovc v konvencionalni in ekol...

 • Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje,

  Prehrana mlečnih koz v konvencionalni in ekol...

 • Zbornica svetuje, Drobnica

  Drobnici veljava, ki ji gre: od reje do zakol...

 • Zbornica svetuje, Drobnica

  Smernice dobre prakse pri obdelavi nastrižene...

 • Zbornica svetuje, Drobnica

  Prehrana jagnet in kozličkov 2019

 • Zbornica svetuje, Ostale rejne živali

  Projekt izdelave ribogojnice 2017

 • Zbornica svetuje, Ostale rejne živali

  Ekološka reja divjadi v oborah

 • Zbornica svetuje, Živinoreja,

  Predelava mesa brez aditivov

 • Zbornica svetuje, Drobnica,

  Navodilo za izvajanje operacije Dobrobit živa...

 • Zbornica svetuje, Govedoreja,

  Navodilo za izvajanje koprološke analize