Aktualno

foto: Tatjana Pevec - pravilno odvzeti vzorci za Nmin test
foto: Tatjana Pevec
Narava!? foto: T. Pevec
Rast lucerne in varovalnega posevka, foto: T. Pevec
Foto: Polona Starc
Žetev koruze za zrnje  foto: T. Pevec
Setev koruze v posebnih razmerah in križanec,  foto: T. Pevec
foto: MKGP
Uspešno zaključena e-usposabljanja KOPOP 2020
https://www.fwi.co.uk/livestock/livestock-feed-nutrition/5-zinc-oxide-alternatives-for-pigs-compared
Foto: Dominik Pečovnik
Foto: Mitja Zupančič
foto: Tamara Korošec
foto: Rok Samec
Shranjevanje bal  foto: Rok Samec
Živali na paši foto: Rok Samec
foto: Polona Starc
Mlečna kontrola - navodila za čas epidemije
Foto: Polona Starc
Izvajanje mlečne kontrole v času epidemije
krave molznice
Identifikacija in registracija živali v času epidemije covid-19
Foto: Iris Škerbot
foto: Dominik Pečovnik

Paša in vročina

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo | 17. 09. 2019
foto: Dominik Pečovnik

Urea v mleku

Kmetijstvo, Živinoreja, Ekološko kmetijstvo | 17. 09. 2019
foto: Dominik Pečovnik
foto: Dominik Pečovnik