Aktualno

Brezplačna psihosocialna podpora za kmete - pomoč po poplavah
vir: MKGP
vir: MKGP
Poplavljena koruza na Kroškem
Pomoč prizadetim kmetijam Zgornje Savinjske doline in Mežiške doline
Poškodovanim posevkom zelenjave najprej pomagamo z listno aplikacijo biostimulativnih sredstev na osnovi aminokislin, Foto IGŠ 2023
Utrinek iz ocenjevanja vin
Video predstavitev intervencij KOPOP, ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje, lokalne pasme in sorte ter biotično varstvo rastlin
Foto: Lidija Diklič - aplikacija gnojevke s cevmi
Foto: Vesna Čuček
vir: Zbirka tradicionalnih sort sadnih rastlin
Kmetijstvo, Sadjarstvo, Ekološko kmetijstvo 07. 02. 2023

Zbirka tradicionalnih sort sadnih rastlin

Konec leta 2022 je izšla brošura Zbirka tradicionalnih sort sadnih rastlin, ki smo jo pripravili na Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje. Zbirka obsega kar 169 sort sadnih rastlin iz travniških sadovnjakov.

V RKG prijavljene obdelane kmetijske površine, foto Lidija Diklič
Foto: Lidija Diklič - raztros apnenca po njivi
Foto: IHPS
Foto: Vesna Kunst
Foto: Lidija Diklič, krave dojilje s teleti na paši
Foto: Lidija Diklič
foto: Tatjana Pevec
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 22. 08. 2022

Sporočanje višje sile zaradi suše v letu 2022

Kmetijska gospodarstva, ki zaradi posledic suše v letu 2022 ne morejo izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetijske politike, ki so jih prijavila na zbirni vlogi za leto 2022 oziroma v vlogi na javni razpis, morajo sporočiti višjo silo. V navodilih v prilogi  je obrazloženo, kdaj in kako uveljavljati primer višje sile zaradi suše.

 

foto: Tatjana Pevec
Koruza poškodovana od toče, se bo obrastla  foto: T. Pevec
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 27. 05. 2022

Kako ukrepati po toči?

V zadnjih dneh je po različnih delih Slovenije klesti toča. Pripravili smo nekaj kratkih priporočil kako ukrepati na kmetijskih zemljiščih in v posameznih posevkih prizadetih od toče.

Cepljenje za lub (foto: Vesna Čuček)
foto: Ivica Podkrajšek
Vir: MKGP, Mreža za podeželje
Posnetek nadaljevalnega izobraževanja za ekološko kmetovanje za področje poljedelstva in vrtnarstva
Foto: Igor Škerbot
Foto: Igor Škerbot
Poškodbe v posevku oljnih buč na območju občine Žalec. Foto Tatjana Pevec
Uspešno zaključena e-usposabljanja KOPOP 2020
Drugo zatiranje ameriškega škržatka
Foto: Iris Škerbot
Foto: Polona Starc
Foto: Polona Starc
Foto: Iris Škerbot
Foto: Iris Škerbot