Aktualno

Brezplačna psihosocialna podpora za kmete - pomoč po poplavah
Poplavljena koruza na Kroškem
Pomoč prizadetim kmetijam Zgornje Savinjske doline in Mežiške doline
Poplavljeni vrtovi so polni različnih vrst zelenjave, Foto Lucija Z., 2023
Foto: Irena Kos
Video predstavitev intervencij KOPOP, ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje, lokalne pasme in sorte ter biotično varstvo rastlin
V RKG prijavljene obdelane kmetijske površine, foto Lidija Diklič
Foto: Janez Lapanje, predelava mleka na kmetiji Na Krnicah
Foto: Lidija Diklič - raztros apnenca po njivi
Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta-kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti

Šipek

Dopolnilne dejavnosti | 14. 10. 2022
Foto: Alenka Sekirnik
foto: Tatjana Pevec
foto: Tatjana Pevec
foto: Ivica Podkrajšek
Foto: Irena Kos
vir:  KGZS - Zavod Ptuj
Vir: MKGP, Mreža za podeželje
Foto: Mojca Pušnik, posevek konoplje
Primer dobre prakse - novogradnja hleva za pitanje puranov, dva stolpna silosa in zbiralnik za vodo
Uspešno zaključena e-usposabljanja KOPOP 2020
foto: MKGP
foto: Jošt Gantar/arhiv STO
Foto: Polona Starc
foto: Polona Starc
vir: http://www.dobroteslovenskihkmetij.si/
foto: Polona Starc
Enkratni solidarnostni dodatek za člane kmetije
Foto: Polona Starc