Aktualno

Koruza sama zbira najmanjše kapljice vode.  foto: T. Pevec
foto: Dominik Pečovnik
Strnišče priprava za setev in zapleveljeno neposejano strnišče foto: T. Pevec
STROKOVNO SREČANJE PRI REJI DROBNICE
Koruza poškodovana od toče, se bo obrastla  foto: T. Pevec
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 27. 05. 2022

Kako ukrepati po toči?

V zadnjih dneh je po različnih delih Slovenije klesti toča. Pripravili smo nekaj kratkih priporočil kako ukrepati na kmetijskih zemljiščih in v posameznih posevkih prizadetih od toče.

Utrinek s pogovora o gnojenju, vodila ga je novinarka Klara Lovenjak, govorec Igor Škerbot KGZS Zavod CE, Foto: matjazocko.com
Cvetoči dosevki v septembru na ekološki kmetiji Krajnc, foto: Mitja Zupančič
Spomladi na paši foto: Helena Prepadnik
foto: Robert Kranvogel
Kurjenje brežine, foto: T. Pevec
Gnojenje kmetijskih zemljišč tudi z malo snega ni dovoljeno, tudi po 15.2. ne
Vir: MKGP, Mreža za podeželje
Posnetek nadaljevalnega izobraževanja za ekološko kmetovanje za področje poljedelstva in vrtnarstva
foto: Tatjana Pevec
foto: Tatjana Pevec
Foto: Igor Škerbot

DŽ govedo

Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo | 20. 12. 2021
foto: Tatjana Pevec

DŽ Drobnica

Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo | 14. 12. 2021
foto: Tatjana Pevec
Foto: Igor Škerbot
foto: Dominik Pečovnik
foto: Tatjana Pevec
foto: MKGP
Poškodbe v posevku oljnih buč na območju občine Žalec. Foto Tatjana Pevec
foto: Tatjana Pevec
Foto: Marija Vaukan
foto: Tatjana Pevec
Rast lucerne in varovalnega posevka, foto: T. Pevec
Dokler je tudi po 15.2.2021 na poljih še sneg in so tla zmrznjena, gnojenje še ni dovoljeno. Foto Igor Škerbot
Uspešno zaključena e-usposabljanja KOPOP 2020
Foto: Dominik Pečovnik
Foto: Slavica Hudina
foto: Rok Samec
Ščavje, foto: Iris Škerbot
Foto: Polona Starc
foto: Polona Starc
Spravilo mrve prve košnje in nevarnost samovžiga
Foto: Irena Friškovec

Setev lucerne

Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo | 17. 09. 2019
Lucerna vir: https://www.agrosaat.si/sorte-hibridi-gnojila-fitofarmacevtska-sredstva/lucerna/
foto: Dominik Pečovnik

Paša in vročina

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo | 17. 09. 2019
foto: Dominik Pečovnik
foto: Dominik Pečovnik