Aktualno

Foto: Marija Vaukan
Odprava zaraščanja kmetijskih površin
foto: Tatjana Pevec - pravilno odvzeti vzorci za Nmin test
foto: Tatjana Pevec
Narava!? foto: T. Pevec
Rast lucerne in varovalnega posevka, foto: T. Pevec
foto:  Tatjana Pevec
Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo 11. 03. 2021

Koruza – priporočena sortna lista za leto 2021

Pridelovalcem koruze je na voljo velika izbira hibridov. Za lažjo odločitev si lahko ogledate priporočeno sortno listo hibridov, ki so jo v okviru Javne službe v poljedelstvu ter podpore MKGP  pripravili strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije. Na priporočeno sortno listo so uvrščeni hibridi koruze, ki so v uradnem preizkušanju v več letih dosegli večje pridelke kot je dolgoletno (2011-2020) povprečje njihove FAO skupine v poskusih. V primerjavi s prejšnjimi leti se je število opisanih hibridov zmanjšalo

Valjanje posevka foto: T. Pevec
Foto: Polona Starc
Dokler je tudi po 15.2.2021 na poljih še sneg in so tla zmrznjena, gnojenje še ni dovoljeno. Foto Igor Škerbot
foto: Tatjana Pevec
Uspešno zaključena e-usposabljanja KOPOP 2020
Foto: Dominik Pečovnik
Foto: Slavica Hudina
foto: Rok Samec
Ščavje, foto: Iris Škerbot
Shranjevanje bal  foto: Rok Samec
Spravila mrve in samovžig
Foto: Polona Starc
foto: Polona Starc
Spravilo mrve prve košnje in nevarnost samovžiga
Foto: Irena Friškovec

Setev lucerne

Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo | 17. 09. 2019
Lucerna vir: https://www.agrosaat.si/sorte-hibridi-gnojila-fitofarmacevtska-sredstva/lucerna/
foto: Dominik Pečovnik

Paša in vročina

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo | 17. 09. 2019
foto: Dominik Pečovnik
foto: Dominik Pečovnik