Aktualno

foto: Tatjana Pevec
foto: MKGP
Poškodbe v posevku oljnih buč na območju občine Žalec. Foto Tatjana Pevec
foto: Tatjana Pevec
Foto: Marija Vaukan
foto: Tatjana Pevec
Rast lucerne in varovalnega posevka, foto: T. Pevec
Foto: Polona Starc
Dokler je tudi po 15.2.2021 na poljih še sneg in so tla zmrznjena, gnojenje še ni dovoljeno. Foto Igor Škerbot
foto: Tatjana Pevec
Uspešno zaključena e-usposabljanja KOPOP 2020
Foto: Dominik Pečovnik
Foto: Slavica Hudina
foto: Rok Samec
Ščavje, foto: Iris Škerbot
Spravila mrve in samovžig
Foto: Polona Starc
foto: Polona Starc
Spravilo mrve prve košnje in nevarnost samovžiga
Foto: Irena Friškovec

Setev lucerne

Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo | 17. 09. 2019
Lucerna vir: https://www.agrosaat.si/sorte-hibridi-gnojila-fitofarmacevtska-sredstva/lucerna/
foto: Dominik Pečovnik

Paša in vročina

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo | 17. 09. 2019
foto: Dominik Pečovnik
foto: Dominik Pečovnik