Aktualno

Poletje je čas za glavnato solato, Foto IGŠ 2024
Fižol kmalu po vzniku na toplem hitro in dobro raste, Foto IGŠ maj 2024
Posledice aprilske pozebe, Foto IGŠ april 2024
Zaradi snega poležan posevek ječmena, S. Gajšek, april 2024
Paprike z obiljem plodov, Foto IGŠ
Poplavljena njiva na kmetiji Štriker
Foto: Igor Škerbot
Zgodnja, koničasta sorta zelja, Foto IGŠ
30. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024
Izvajanje Nmin testa z aparaturo RQ flex, Foto IGŠ 2024
Pes na povodcu (vir: splet)
Primer enojne zaprte grede, Foto IGŠ 2024
OBVESTILO kmetijam, ki kmetujete na vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju občin Šmartno ob Paki, Polzele in Braslovč, Slovenj Gradca ter Celja in Žalca in imate zemljišča na VVO I –nadomestila
Foto: Igor Škerbot, začasno odložen hlevski gnoj na njivi
Agencija je pričela z izdajanjem odločb za intervencijo OMD za leto 2023
Foto: Lidija Diklič
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 05. 12. 2023

Ekološko kmetovanje kot razvojna priložnost kmetij

Ekološko kmetovanje je način kmetovanja, kjer se celostno dopolnjujeta rastlinska pridelava in reja živali in s tem sledenje naravnim metodam in kroženju snovi v naravi. Ob pridelavi visoko kakovostne in varne hrane ekološko kmetijstvo pomeni trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri ter uveljavljanje načela dobrobiti živali

Prvi in osnovni pogoj za vstop v sistem ekološkega kmetovanja in tudi za pridobitev finančnih podpor je prijava v kontrolo ekološkega kmetovanja pri eni od kontrolnih organizacij. Skrajni rok za prijavo v sistem kontrole je do 31.12 tekočega leta za prihodnje leto.

foto: Igor Škerbot - semena kmetijskih rastlin
foto: Igor Škerbot, kumare po toči
foto: Igor Škerbot
15 m varovalni pas na njivi ob vodotoku 1. reda, foto Igor Škerbot 2023
Brezplačna psihosocialna podpora za kmete - pomoč po poplavah
vir: MKGP
Poplavljeno zelenjavo preventivno zavržemo in ne uporabljamo , Foto IGŠ 2023
vir: MKGP
Poplavljena koruza na Kroškem
Poplavljeni vrtovi so polni različnih vrst zelenjave, Foto Lucija Z., 2023
Poškodovane bučke se bodo po listni aplikaciji z biostimulativnimi sredstvi na osnovi aminokislin hitro opomogle, Foto IGŠ 2023
Poškodovanim posevkom zelenjave najprej pomagamo z listno aplikacijo biostimulativnih sredstev na osnovi aminokislin, Foto IGŠ 2023

Spravilo česna

Kmetijstvo, Zelenjadarstvo, Ekološko kmetijstvo | 05. 07. 2023
foto: Igor Škerbot
Solatnim kumaram manjka le še toplo vreme, da se ovijejo na mrežo (foto: Igor Škerbot)
Odcvetele rastline orjaške zlate rozge, foto: Lidija Diklič
Izvajanje Nmin testa z aparaturo RQ flex, foto: Igor Škerbot
Kmetijstvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Ekološko kmetijstvo 17. 05. 2023

Analiza in oddajanje vzorcev za Nmin test 2023

Vabimo pridelovalce poljščin, hmelja in zelenjave, da za potrebe določitve razpoložljivega dušika v tleh ali rastlinah pred dognojevanji opravite hitre talne in rastlinske Nmin teste. Vključeni v KOPOP_NV ne pozabite na obveze v nekaterih operacijah, kjer so Nmin testi obvezni pred dognojevanji kmetijskih rastlin.

Posevek žita, foto: Igor Škerbot
Paradižnik v lonce za na balkon ali teraso, foto: Igor Škerbot
Foto: Lidija Diklič - Košnja kot ukrep proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlin,
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 24. 04. 2023

Napotki vlagateljem pred vnosom zbirnih vlog za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2023

Z 31. 3. 2023 se je pričela oddaja zbirnih vlog za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2023, ki bo trajala do 10. 7. 2023. Zbirno vlogo lahko vlagatelji oddajo sami v elektronski sistem Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja ali za vnos pooblastijo svojega kmetijskega svetovalca in vnos opravijo na eni od izpostav kmetijske svetovalne službe.

Foto: Igor Škerbot
Video predstavitev intervencij KOPOP, ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje, lokalne pasme in sorte ter biotično varstvo rastlin
Lopata in vile za prekopavanje tal - nepogrešljivo vrtnarsko orodje, foto: Igor Škerbot
Foto: Lidija Diklič - aplikacija gnojevke s cevmi
Foto: Vesna Čuček
Gnojenje kmetijskih zemljišč tudi z malo snega ni dovoljeno, tudi po 15.2. ne
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 09. 02. 2023

Do kdaj veljajo prepovedi gnojenja z organskimi in mineralnimi gnojili ob koncu zime?

Zaradi splošnih in časovnih omejitev je potrebno v od začetka februarja z gnojenjem še počakati vsaj do sredine februarja in kasneje do začetka meseca marca, ko bo potrebno biti še posebej preudaren ob odločitvi, kdaj je za vašo njivsko površino primeren čas za prva gnojenja, tako z dovoljenimi organskimi gnojili, kot tudi z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik. 

Kolobar in razvrščanje zelenjadnic je potreben tudi v rastlinjaku, foto: Igor Škerbot, 2022
V RKG prijavljene obdelane kmetijske površine, foto Lidija Diklič
Foto: M. Lešnik
Posevek solate iz kakovostnih solatnih sadik, Foto IGŠ 2022
foto: Igor Škerbot, zbiranje kapnice za namakanje zelenjave
Foto: Lidija Diklič - raztros apnenca po njivi
foto: Špela Kukovič, cvetoči dosevki v septembru na kmetiji Pertinač
Semena čebulnic, Foto IGŠ 2022
Foto: Simon Gajšek
Foto: IHPS
foto: Igor Škerbot

Varstvo česna

Kmetijstvo, Zelenjadarstvo, Varstvo rastlin | 14. 11. 2022
Foto: Vesna Kunst
Foto: Lidija Diklič, krave dojilje s teleti na paši
foto: Špela Kukovič
Foto: Lidija Diklič

Sajenje česna

Kmetijstvo, Zelenjadarstvo, Ekološko kmetijstvo | 06. 10. 2022
Glavice semenskega česna, foto: Igor Škerbot
Še zadnji plodovi paradižnika iz letošnje letine, foto: Igor Škerbot
foto: Igor Škerbot
foto: Tatjana Pevec
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 22. 08. 2022

Sporočanje višje sile zaradi suše v letu 2022

Kmetijska gospodarstva, ki zaradi posledic suše v letu 2022 ne morejo izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetijske politike, ki so jih prijavila na zbirni vlogi za leto 2022 oziroma v vlogi na javni razpis, morajo sporočiti višjo silo. V navodilih v prilogi  je obrazloženo, kdaj in kako uveljavljati primer višje sile zaradi suše.

 

Paradižnik je vodilna poletna vrsta zelenjave, foto: Igor Škerbot 2022
foto: Tatjana Pevec
KIS KOKRA je slovenska sorta krompirja za ekološko pridelavo, Foto Igor Škerbot 2022
Endivija in glavnata solata za poletno pridelavo, Igor Škerbot 2022
Paradižnik, Foto Igor Škerbot 2022
Bučke po toči foto: P. Potočnik
Paradižnik, Foto Igor Škerbot 2022
Koruza poškodovana od toče, se bo obrastla foto: T. Pevec
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 27. 05. 2022

Kako ukrepati po toči?

V zadnjih dneh je po različnih delih Slovenije klesti toča. Pripravili smo nekaj kratkih priporočil kako ukrepati na kmetijskih zemljiščih in v posameznih posevkih prizadetih od toče.

Mešan posevek solat in kolerabice, Foto Igor Škerbot 2022
foto: Igor Škerbot
Za kakovosten pridelek ozimne pšenice je prehranjenost z dušikom ključna. Izvid Nmin testa pomaga pri odločitvi, koliko dušika v dognojevanju uporabiti. Foto Igor Škerbot
Ekološko kmetovanje in mladi prevzemniki
Sajenje sadike kolerabice v prostor med solate na primerno razdaljo in globino, Foto Igor Škerbot, 2022
Zgodnji posevek solate, Foto Igor Škerbot, 2022
Na dan 22. marca 2022 smo ob 8.00 uri zjutraj na njivi izmerili le slabi 2°C, kar je premalo za sajenje krompirja, Foto Igor Škerbot
Vir: MKGP, Mreža za podeželje
foto: Igor Škerbot
Posnetek nadaljevalnega izobraževanja za ekološko kmetovanje za področje poljedelstva in vrtnarstva
Foto: Igor Škerbot
Foto: Igor Škerbot
Poškodbe v posevku oljnih buč na območju občine Žalec. Foto Tatjana Pevec
foto: Vesna Čuček
Prezimna mešanica sedmih rastlin za zeleno gnojenje in povečanje humusa v tleh
Dokler je tudi po 15.2.2021 na poljih še sneg in so tla zmrznjena, gnojenje še ni dovoljeno. Foto Igor Škerbot
Uspešno zaključena e-usposabljanja KOPOP 2020
Kako preprečiti sušo v vrtnarski pridelavi?
Foto: Polona Starc
foto: Iris Škerbot
foto: Igor Škerbot
foto: Igor Škerbot
Shranjevanje semen zelenjave
foto: Igor Škerbot
foto: Igor Škerbot

Varstvo česna

Kmetijstvo, Zelenjadarstvo, Varstvo rastlin | 24. 06. 2020
Česen, foto: Iris Škerbot
Foto: Iris Škerbot