Aktualno

foto: Igor Škerbot
foto: Igor Škerbot
Foto: Igor Škerbot, sadike motovilca
Čebula je čebulnica, ki jo je potrebno spraviti pravočasno, Foto Igor Škerbot  2022
foto: Igor Škerbot
foto: Tatjana Pevec
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 22. 08. 2022

Sporočanje višje sile zaradi suše v letu 2022

Kmetijska gospodarstva, ki zaradi posledic suše v letu 2022 ne morejo izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetijske politike, ki so jih prijavila na zbirni vlogi za leto 2022 oziroma v vlogi na javni razpis, morajo sporočiti višjo silo. V navodilih v prilogi  je obrazloženo, kdaj in kako uveljavljati primer višje sile zaradi suše.

 

foto: Tatjana Pevec
Koruza sama zbira najmanjše kapljice vode.  foto: T. Pevec
Strnišče priprava za setev in zapleveljeno neposejano strnišče foto: T. Pevec
Koruza poškodovana od toče, se bo obrastla  foto: T. Pevec
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 27. 05. 2022

Kako ukrepati po toči?

V zadnjih dneh je po različnih delih Slovenije klesti toča. Pripravili smo nekaj kratkih priporočil kako ukrepati na kmetijskih zemljiščih in v posameznih posevkih prizadetih od toče.

Za kakovosten pridelek ozimne pšenice je prehranjenost z dušikom ključna. Izvid Nmin testa pomaga pri odločitvi, koliko dušika v dognojevanju uporabiti. Foto Igor Škerbot
Utrinek s pogovora o gnojenju, vodila ga je novinarka Klara Lovenjak, govorec Igor Škerbot KGZS Zavod CE, Foto: matjazocko.com
Na dan 22. marca 2022 smo ob 8.00 uri zjutraj na njivi izmerili le slabi 2°C, kar je premalo za sajenje krompirja, Foto Igor Škerbot
foto: Robert Kranvogel
Foto: Igor Škerbot
Foto: Igor Škerbot - jara žita so dobro vzniknila
Foto: Iris Škerbot
Gnojenje kmetijskih zemljišč tudi z malo snega ni dovoljeno, tudi po 15.2. ne
Vir: MKGP, Mreža za podeželje
foto: Igor Škerbot
Posnetek nadaljevalnega izobraževanja za ekološko kmetovanje za področje poljedelstva in vrtnarstva
foto: Tatjana Pevec
foto: Tatjana Pevec
Foto: Igor Škerbot
Foto: Igor Škerbot
Foto: Mojca Pušnik, posevek konoplje
Foto: Iris Škerbot, Težave s plesnijo in bulavo snetjo na koruzi
Poškodbe v posevku oljnih buč na območju občine Žalec. Foto Tatjana Pevec
foto: Vesna Čuček
Klasje pšenice, Foto Igor Škerbot 2021
Foto: Iris Škerbot
Obvladovanje plevelov v posevkih sončnic
Foto: Iris Škerbot
Posevek pšenice v začetku klasenja in cvetenja, Foto Igor Škerbot
Kmetijstvo, Poljedelstvo, Ekološko kmetijstvo 12. 05. 2021

Tretje dognojevanje žit

S tretjim dognojevanjem z dušikom vplivamo na intenzivnost asimilacije v žitnih rastlinah in s tem izboljšamo tvorbo beljakovin v nastajajočih žitnih zrnih. Rezultat zadnjega dodajanja dušika v pridelovalni sezoni bo ob žetvi zagotovo obrodil sadove dela. Pšenično zrnje bo vsebovalo več beljakovin, kar bo v primeru odkupa lahko rezultiralo v višjih odkupnih cenah žitnega zrnja.

Foto: Iris Škerbot  - posevke žit so ta teden preletavale listne uši
Foto: Iris Škerbot
foto: Tatjana Pevec
Prezimna mešanica sedmih rastlin za zeleno  gnojenje in povečanje humusa v tleh
Žetev koruze za zrnje  foto: T. Pevec
Setev koruze v posebnih razmerah in križanec,  foto: T. Pevec
Posevek ozimnega ječmena po koncu zime pognojimo za ponovni zagon rasti žitnih rastlin, Foto Igor Škerbot
Dokler je tudi po 15.2.2021 na poljih še sneg in so tla zmrznjena, gnojenje še ni dovoljeno. Foto Igor Škerbot
Kakovostno in pravočasno nakaljen gomolj zgodnjega krompirja. Foto Igor Škerbot
Uspešno zaključena e-usposabljanja KOPOP 2020
Foto: Iris Škerbot
Foto: Iris Škerbot
Foto: Irena Friškovec
Foto: Irena Friškovec
Foto: Irena Friškovec
Foto: Irena Friškovec
Foto: Irena Friškovec
Karantena za sezonske delavce iz tujine - navodila
Foto: Irena Friškovec
foto: Iris Škerbot
Varstvo posevkov ozimnih žit
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
Kako preprečiti sušo v vrtnarski pridelavi?
Foto: Polona Starc
foto: Iris Škerbot
Foto: Igor Škerbot
Foto: Polona Starc

Setev lucerne

Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo | 17. 09. 2019
Lucerna vir: https://www.agrosaat.si/sorte-hibridi-gnojila-fitofarmacevtska-sredstva/lucerna/
Setev strniščnih dosevkov