Aktualno

foto: Tatjana Pevec
foto: Tatjana Pevec
Foto: Igor Škerbot
Foto: Igor Škerbot
Foto: Mojca Pušnik, posevek konoplje
Foto: Iris Škerbot, Težave s plesnijo in bulavo snetjo na koruzi
Poškodbe v posevku oljnih buč na območju občine Žalec. Foto Tatjana Pevec
foto: Vesna Čuček
Klasje pšenice, Foto Igor Škerbot 2021
Foto: Iris Škerbot
Obvladovanje plevelov v posevkih sončnic
Foto: Iris Škerbot
Posevek pšenice v začetku klasenja in cvetenja, Foto Igor Škerbot
Kmetijstvo, Poljedelstvo, Ekološko kmetijstvo 12. 05. 2021

Tretje dognojevanje žit

S tretjim dognojevanjem z dušikom vplivamo na intenzivnost asimilacije v žitnih rastlinah in s tem izboljšamo tvorbo beljakovin v nastajajočih žitnih zrnih. Rezultat zadnjega dodajanja dušika v pridelovalni sezoni bo ob žetvi zagotovo obrodil sadove dela. Pšenično zrnje bo vsebovalo več beljakovin, kar bo v primeru odkupa lahko rezultiralo v višjih odkupnih cenah žitnega zrnja.

Foto: Iris Škerbot  - posevke žit so ta teden preletavale listne uši
Foto: Iris Škerbot
foto: Tatjana Pevec
Prezimna mešanica sedmih rastlin za zeleno  gnojenje in povečanje humusa v tleh
Žetev koruze za zrnje  foto: T. Pevec
Setev koruze v posebnih razmerah in križanec,  foto: T. Pevec
Posevek ozimnega ječmena po koncu zime pognojimo za ponovni zagon rasti žitnih rastlin, Foto Igor Škerbot
Dokler je tudi po 15.2.2021 na poljih še sneg in so tla zmrznjena, gnojenje še ni dovoljeno. Foto Igor Škerbot
Kakovostno in pravočasno nakaljen gomolj zgodnjega krompirja. Foto Igor Škerbot
Foto: Igor Škerbot
Uspešno zaključena e-usposabljanja KOPOP 2020
Foto: Iris Škerbot
Foto: Iris Škerbot
Foto: Irena Friškovec
Foto: Irena Friškovec
Foto: Irena Friškovec
Foto: Irena Friškovec
Foto: Irena Friškovec
Karantena za sezonske delavce iz tujine - navodila
Foto: Irena Friškovec
foto: Iris Škerbot
Varstvo posevkov ozimnih žit
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
Kako preprečiti sušo v vrtnarski pridelavi?
Foto: Polona Starc
foto: Iris Škerbot
Foto: Igor Škerbot
Foto: Polona Starc

Setev lucerne

Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo | 17. 09. 2019
Lucerna vir: https://www.agrosaat.si/sorte-hibridi-gnojila-fitofarmacevtska-sredstva/lucerna/
Setev strniščnih dosevkov