Aktualno

Klasje pšenice, Foto Igor Škerbot 2021
Foto: Iris Škerbot
Obvladovanje plevelov v posevkih sončnic
Foto: Iris Škerbot
Posevek pšenice v začetku klasenja in cvetenja, Foto Igor Škerbot
Kmetijstvo, Poljedelstvo, Ekološko kmetijstvo 12. 05. 2021

Tretje dognojevanje žit

S tretjim dognojevanjem z dušikom vplivamo na intenzivnost asimilacije v žitnih rastlinah in s tem izboljšamo tvorbo beljakovin v nastajajočih žitnih zrnih. Rezultat zadnjega dodajanja dušika v pridelovalni sezoni bo ob žetvi zagotovo obrodil sadove dela. Pšenično zrnje bo vsebovalo več beljakovin, kar bo v primeru odkupa lahko rezultiralo v višjih odkupnih cenah žitnega zrnja.

Foto: Iris Škerbot  - posevke žit so ta teden preletavale listne uši
Foto: Iris Škerbot
Foto: Igor Škerbot
Kmetijstvo, Poljedelstvo 23. 04. 2021

Drugo dognojevanje ozimnih žit ob začetku kolenčenja

Posevki žit v aprilu prehajajo v fazo kolenčenja, letos sicer z nekaj zamika, za kar je kriva kasnejša vegetacija, suh zgornji sloj tal in nizke temperature, tudi pozeba, kar je tudi v posevkih žit povzročilo stres in moteno prehrano z dušikom. Ko žitna rastlina oblikuje prvo kolence nastopi čas za drugo dognojevanje žit.

foto: Tatjana Pevec - pravilno odvzeti vzorci za Nmin test
foto: Tatjana Pevec
Foto: Igor Škerbot - zgodnja solata in kolerabica v rastlinjaku se prekrivata s kopreno za dodatno zaščito
Kmetijstvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Ekološko kmetijstvo 12. 04. 2021

Ukrepanje po pozebi in nizkih temperaturah v pridelavi zelenjave

Po nedavnih zelo hladnih dneh v začetku aprila in vdoru polarnega zraka nad našo državo smo se srečali s posledicama pozebe in zmrzali tudi v pridelavi zelenjave. Kaj storiti za omilitev posledic na zgodnjih posevkih tako na prostem, kot v rastlinjakih? Kdaj in kako ukrepati? Kaj uporabiti po koncu škodnega dogodka?   

Foto: Irena Friškovec - dobro nabrušeni diski omogočajo gladko rez
Narava!? foto: T. Pevec
Prezimna mešanica sedmih rastlin za zeleno  gnojenje in povečanje humusa v tleh
foto:  Tatjana Pevec
Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo 11. 03. 2021

Koruza – priporočena sortna lista za leto 2021

Pridelovalcem koruze je na voljo velika izbira hibridov. Za lažjo odločitev si lahko ogledate priporočeno sortno listo hibridov, ki so jo v okviru Javne službe v poljedelstvu ter podpore MKGP  pripravili strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije. Na priporočeno sortno listo so uvrščeni hibridi koruze, ki so v uradnem preizkušanju v več letih dosegli večje pridelke kot je dolgoletno (2011-2020) povprečje njihove FAO skupine v poskusih. V primerjavi s prejšnjimi leti se je število opisanih hibridov zmanjšalo

Valjanje posevka foto: T. Pevec
Žetev koruze za zrnje  foto: T. Pevec
Setev koruze v posebnih razmerah in križanec,  foto: T. Pevec
Posevek ozimnega ječmena po koncu zime pognojimo za ponovni zagon rasti žitnih rastlin, Foto Igor Škerbot
Dokler je tudi po 15.2.2021 na poljih še sneg in so tla zmrznjena, gnojenje še ni dovoljeno. Foto Igor Škerbot
Kakovostno in pravočasno nakaljen gomolj zgodnjega krompirja. Foto Igor Škerbot
Foto: Igor Škerbot
Uspešno zaključena e-usposabljanja KOPOP 2020
Foto: Iris Škerbot
Foto: Iris Škerbot
Foto: Irena Friškovec
Foto: Irena Friškovec
Foto: Irena Friškovec
Foto: Irena Friškovec
Foto: Irena Friškovec
Karantena za sezonske delavce iz tujine - navodila
Foto: Irena Friškovec
foto: Iris Škerbot
Varstvo posevkov ozimnih žit
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
Kako preprečiti sušo v vrtnarski pridelavi?
Foto: Polona Starc
foto: Iris Škerbot
Foto: Igor Škerbot
Foto: Polona Starc

Setev lucerne

Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo | 17. 09. 2019
Lucerna vir: https://www.agrosaat.si/sorte-hibridi-gnojila-fitofarmacevtska-sredstva/lucerna/
Setev strniščnih dosevkov