Aktualno

Dan žit 2024

Kmetijstvo, Poljedelstvo, Ekološko kmetijstvo | 27. 05. 2024
Foto: Vesna Zalokar
Poletje je čas za glavnato solato, Foto IGŠ 2024
Fižol kmalu po vzniku na toplem hitro in dobro raste, Foto IGŠ maj 2024
Posledice aprilske pozebe, Foto IGŠ april 2024
Zaradi snega poležan posevek ječmena, S. Gajšek, april 2024
Paprike z obiljem plodov, Foto IGŠ
Poplavljena njiva na kmetiji Štriker
Foto: Igor Škerbot
Zgodnja, koničasta sorta zelja, Foto IGŠ
30. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024
Izvajanje Nmin testa z aparaturo RQ flex, Foto IGŠ 2024
Pes na povodcu (vir: splet)

Setev jarih žit

Kmetijstvo, Poljedelstvo, Ekološko kmetijstvo | 16. 02. 2024
Posevek jarega ječmena mesec dni po setvi, Foto IGŠ
Primer enojne zaprte grede, Foto IGŠ 2024
Foto: Barbara Kralj
Foto: Vesna Zalokar, pleveli v posevku koruze
Foto: Irena Friškovec
OBVESTILO kmetijam, ki kmetujete na vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju občin Šmartno ob Paki, Polzele in Braslovč, Slovenj Gradca ter Celja in Žalca in imate zemljišča na VVO I –nadomestila
Foto: Igor Škerbot, začasno odložen hlevski gnoj na njivi
Foto: Andreja Marguč Kavc
Foto: Simon Gajšek
Agencija je pričela z izdajanjem odločb za intervencijo OMD za leto 2023
Foto: Lidija Diklič
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 05. 12. 2023

Ekološko kmetovanje kot razvojna priložnost kmetij

Ekološko kmetovanje je način kmetovanja, kjer se celostno dopolnjujeta rastlinska pridelava in reja živali in s tem sledenje naravnim metodam in kroženju snovi v naravi. Ob pridelavi visoko kakovostne in varne hrane ekološko kmetijstvo pomeni trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri ter uveljavljanje načela dobrobiti živali

Prvi in osnovni pogoj za vstop v sistem ekološkega kmetovanja in tudi za pridobitev finančnih podpor je prijava v kontrolo ekološkega kmetovanja pri eni od kontrolnih organizacij. Skrajni rok za prijavo v sistem kontrole je do 31.12 tekočega leta za prihodnje leto.

foto: Igor Škerbot - semena kmetijskih rastlin
foto: Igor Škerbot
foto: Igor Škerbot, kumare po toči
15 m varovalni pas na njivi ob vodotoku 1. reda, foto Igor Škerbot 2023
Vidni rezultat kakovostne setve ozimnih žit, Foto IGŠ 2023
Foto: Lidija Dikič, pester prezimni posevek
Brezplačna psihosocialna podpora za kmete - pomoč po poplavah
vir: MKGP
Posevek pšenice, foto: Igor Škerbot
vir: MKGP
Poplavljena koruza na Kroškem
Poplavljeni vrtovi so polni različnih vrst zelenjave, Foto Lucija Z., 2023
Ozelenjen varovalni pas na njivi ob vodotoku 1. reda, foto: Igor Škerbot, 2023
Poškodovane bučke se bodo po listni aplikaciji z biostimulativnimi sredstvi na osnovi aminokislin hitro opomogle, Foto IGŠ 2023
Poškodovanim posevkom zelenjave najprej pomagamo z listno aplikacijo biostimulativnih sredstev na osnovi aminokislin, Foto IGŠ 2023
Odcvetele rastline orjaške zlate rozge, foto: Lidija Diklič
Izvajanje Nmin testa z aparaturo RQ flex, foto: Igor Škerbot
Kmetijstvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Ekološko kmetijstvo 17. 05. 2023

Analiza in oddajanje vzorcev za Nmin test 2023

Vabimo pridelovalce poljščin, hmelja in zelenjave, da za potrebe določitve razpoložljivega dušika v tleh ali rastlinah pred dognojevanji opravite hitre talne in rastlinske Nmin teste. Vključeni v KOPOP_NV ne pozabite na obveze v nekaterih operacijah, kjer so Nmin testi obvezni pred dognojevanji kmetijskih rastlin.

Foto: Lidija Diklič - Košnja kot ukrep proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlin,
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 24. 04. 2023

Napotki vlagateljem pred vnosom zbirnih vlog za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2023

Z 31. 3. 2023 se je pričela oddaja zbirnih vlog za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2023, ki bo trajala do 10. 7. 2023. Zbirno vlogo lahko vlagatelji oddajo sami v elektronski sistem Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja ali za vnos pooblastijo svojega kmetijskega svetovalca in vnos opravijo na eni od izpostav kmetijske svetovalne službe.

Video predstavitev intervencij KOPOP, ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje, lokalne pasme in sorte ter biotično varstvo rastlin
Foto T. Pevec: Jemanje vzorca za določitev suhe snovi
Foto T. Pevec: Jemanje vzorca silaže za določitev suhe snovi
Lopata in vile za prekopavanje tal - nepogrešljivo vrtnarsko orodje, foto: Igor Škerbot
Foto: Lidija Diklič - aplikacija gnojevke s cevmi
Gnojenje kmetijskih zemljišč tudi z malo snega ni dovoljeno, tudi po 15.2. ne
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 09. 02. 2023

Do kdaj veljajo prepovedi gnojenja z organskimi in mineralnimi gnojili ob koncu zime?

Zaradi splošnih in časovnih omejitev je potrebno v od začetka februarja z gnojenjem še počakati vsaj do sredine februarja in kasneje do začetka meseca marca, ko bo potrebno biti še posebej preudaren ob odločitvi, kdaj je za vašo njivsko površino primeren čas za prva gnojenja, tako z dovoljenimi organskimi gnojili, kot tudi z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik. 

Foto T. Pevec: Cvetoči krmni grah
Kolobar in razvrščanje zelenjadnic je potreben tudi v rastlinjaku, foto: Igor Škerbot, 2022
V RKG prijavljene obdelane kmetijske površine, foto Lidija Diklič
Foto: M. Lešnik
Posevek solate iz kakovostnih solatnih sadik, Foto IGŠ 2022
foto: Igor Škerbot, zbiranje kapnice za namakanje zelenjave
Foto: Lidija Diklič - raztros apnenca po njivi
foto: Špela Kukovič, cvetoči dosevki v septembru  na  kmetiji Pertinač
Semena čebulnic,  Foto IGŠ 2022
Foto: Simon Gajšek
Foto: IHPS
foto: Igor Škerbot
Foto: Lidija Diklič, krave dojilje s teleti na paši
foto: Špela Kukovič
Foto: Lidija Diklič
foto: Igor Škerbot
foto: Igor Škerbot
Foto: Igor Škerbot, sadike motovilca
Čebula je čebulnica, ki jo je potrebno spraviti pravočasno, Foto Igor Škerbot  2022
foto: Igor Škerbot
foto: Tatjana Pevec
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 22. 08. 2022

Sporočanje višje sile zaradi suše v letu 2022

Kmetijska gospodarstva, ki zaradi posledic suše v letu 2022 ne morejo izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetijske politike, ki so jih prijavila na zbirni vlogi za leto 2022 oziroma v vlogi na javni razpis, morajo sporočiti višjo silo. V navodilih v prilogi  je obrazloženo, kdaj in kako uveljavljati primer višje sile zaradi suše.

 

foto: Tatjana Pevec
Koruza sama zbira najmanjše kapljice vode.  foto: T. Pevec
Strnišče priprava za setev in zapleveljeno neposejano strnišče foto: T. Pevec
Koruza poškodovana od toče, se bo obrastla  foto: T. Pevec
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 27. 05. 2022

Kako ukrepati po toči?

V zadnjih dneh je po različnih delih Slovenije klesti toča. Pripravili smo nekaj kratkih priporočil kako ukrepati na kmetijskih zemljiščih in v posameznih posevkih prizadetih od toče.

Za kakovosten pridelek ozimne pšenice je prehranjenost z dušikom ključna. Izvid Nmin testa pomaga pri odločitvi, koliko dušika v dognojevanju uporabiti. Foto Igor Škerbot
Utrinek s pogovora o gnojenju, vodila ga je novinarka Klara Lovenjak, govorec Igor Škerbot KGZS Zavod CE, Foto: matjazocko.com
Na dan 22. marca 2022 smo ob 8.00 uri zjutraj na njivi izmerili le slabi 2°C, kar je premalo za sajenje krompirja, Foto Igor Škerbot
foto: Robert Kranvogel
Foto: Igor Škerbot
Foto: Igor Škerbot - jara žita so dobro vzniknila
Foto: Iris Škerbot
Vir: MKGP, Mreža za podeželje
foto: Igor Škerbot
Posnetek nadaljevalnega izobraževanja za ekološko kmetovanje za področje poljedelstva in vrtnarstva
foto: Tatjana Pevec
foto: Tatjana Pevec
Foto: Igor Škerbot
Foto: Igor Škerbot
Foto: Mojca Pušnik, posevek konoplje
Foto: Iris Škerbot, Težave s plesnijo in bulavo snetjo na koruzi
Poškodbe v posevku oljnih buč na območju občine Žalec. Foto Tatjana Pevec
foto: Vesna Čuček
Klasje pšenice, Foto Igor Škerbot 2021
Foto: Iris Škerbot
Obvladovanje plevelov v posevkih sončnic
Foto: Iris Škerbot
Posevek pšenice v začetku klasenja in cvetenja, Foto Igor Škerbot
Kmetijstvo, Poljedelstvo, Ekološko kmetijstvo 12. 05. 2021

Tretje dognojevanje žit

S tretjim dognojevanjem z dušikom vplivamo na intenzivnost asimilacije v žitnih rastlinah in s tem izboljšamo tvorbo beljakovin v nastajajočih žitnih zrnih. Rezultat zadnjega dodajanja dušika v pridelovalni sezoni bo ob žetvi zagotovo obrodil sadove dela. Pšenično zrnje bo vsebovalo več beljakovin, kar bo v primeru odkupa lahko rezultiralo v višjih odkupnih cenah žitnega zrnja.

Foto: Iris Škerbot  - posevke žit so ta teden preletavale listne uši
Foto: Iris Škerbot
foto: Tatjana Pevec
Prezimna mešanica sedmih rastlin za zeleno  gnojenje in povečanje humusa v tleh
Žetev koruze za zrnje  foto: T. Pevec
Setev koruze v posebnih razmerah in križanec,  foto: T. Pevec
Posevek ozimnega ječmena po koncu zime pognojimo za ponovni zagon rasti žitnih rastlin, Foto Igor Škerbot
Dokler je tudi po 15.2.2021 na poljih še sneg in so tla zmrznjena, gnojenje še ni dovoljeno. Foto Igor Škerbot
Kakovostno in pravočasno nakaljen gomolj zgodnjega krompirja. Foto Igor Škerbot
Uspešno zaključena e-usposabljanja KOPOP 2020
Foto: Iris Škerbot
Foto: Iris Škerbot
Foto: Irena Friškovec
Foto: Irena Friškovec
Foto: Irena Friškovec
Foto: Irena Friškovec
Foto: Irena Friškovec
Karantena za sezonske delavce iz tujine - navodila
Foto: Irena Friškovec
foto: Iris Škerbot
Varstvo posevkov ozimnih žit
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
Kako preprečiti sušo v vrtnarski pridelavi?
Foto: Polona Starc
foto: Iris Škerbot
Foto: Igor Škerbot
Foto: Polona Starc

Setev lucerne

Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo | 17. 09. 2019
Lucerna vir: https://www.agrosaat.si/sorte-hibridi-gnojila-fitofarmacevtska-sredstva/lucerna/
Setev strniščnih dosevkov