Aktualno

Žetev koruze za zrnje  foto: T. Pevec
Setev koruze v posebnih razmerah in križanec,  foto: T. Pevec
Posevek ozimnega ječmena po koncu zime pognojimo za ponovni zagon rasti žitnih rastlin, Foto Igor Škerbot
Dokler je tudi po 15.2.2021 na poljih še sneg in so tla zmrznjena, gnojenje še ni dovoljeno. Foto Igor Škerbot
foto: MKGP
Kakovostno in pravočasno nakaljen gomolj zgodnjega krompirja. Foto Igor Škerbot
Foto: Igor Škerbot
Uspešno zaključena e-usposabljanja KOPOP 2020
Foto: Iris Škerbot
foto: Tamara Korošec
Foto: Iris Škerbot
Foto: Iris Škerbot
Foto: Irena Friškovec
Foto: Irena Friškovec
Foto: Irena Friškovec
Foto: Irena Friškovec
Foto: Irena Friškovec
Foto: Iris Škerbot
Karantena za sezonske delavce iz tujine - navodila
Foto: Irena Friškovec
foto: Iris Škerbot
Varstvo posevkov ozimnih žit
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
Kako preprečiti sušo v vrtnarski pridelavi?
Foto: Polona Starc
foto: Iris Škerbot
Foto: Igor Škerbot
Foto: Polona Starc

Setev lucerne

Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo | 17. 09. 2019
Lucerna vir: https://www.agrosaat.si/sorte-hibridi-gnojila-fitofarmacevtska-sredstva/lucerna/
Setev strniščnih dosevkov